YmatebTap: Priodoli Olrhain Galwadau Deallus Match Smart

Mae platfform Call Intelligence, ResponseTap, wedi datblygu nodwedd newydd, Smart Match, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr weld union werth pob galwad cwsmer i mewn a'i briodoli i'r ffynhonnell farchnata, hyd yn oed i lawr i'r allweddair. Mae gallu olrhain y ffynhonnell arweiniol ac yna neilltuo gwerth refeniw ac elw wedi bod yn ddatblygiad mawr i ni. Simon Hoe, Pennaeth Digidol Byd-eang yn Mordaith 1af Mae'r offeryn yn gyrru'r defnydd o ddata i

DialogTech: Priodoli Galwadau a Dadansoddeg Trosi

Cyn ffonau smart a dyfeisiau symudol, pan oedd marchnata digidol yn bwrdd gwaith 100 y cant, roedd y priodoli yn symlach. Cliciodd defnyddiwr ar hysbyseb neu e-bost cwmni, ymwelodd â thudalen lanio, a llenwi ffurflen i naill ai ddod yn arweinydd neu gwblhau pryniant. Gallai marchnatwyr glymu'r plwm neu'r pryniant hwnnw i'r ffynhonnell farchnata gywir a mesur enillion ar wariant ar gyfer pob ymgyrch a sianel yn gywir. Yn syml, roedd angen iddynt adolygu pob cyffyrddiad i benderfynu ar y

Mae'r Sianel Galwad Mewnol yn Anferth ... a Heb ei Gyffwrdd

Un diwydiant sydd wedi'i dan-werthu'n fawr ac sy'n gyfle enfawr i farchnatwyr yw olrhain galwadau. Wrth i ffonau smart ddod yn fwy cyffredin mewn busnes ar gyfer darllen e-byst, chwilio am fusnesau, ac ymchwilio i'n pryniannau - mae mwy a mwy o bobl yn syml yn clicio'r rhif ffôn y maen nhw'n dod o hyd iddo ar y wefan. I gwmnïau sy'n hysbysebu ar draws sianeli cyfryngau, mae hon yn broblem enfawr oherwydd eu bod yn cam-adrodd y sianel sy'n cynhyrchu'r alwad, yr arweinydd a'r trawsnewid. Mae gennym ni