Y Mandad Marchnata Newydd: Refeniw, Neu Arall

Syrthiodd diweithdra i 8.4 y cant ym mis Awst, wrth i America wella'n araf o'r brig pandemig. Ond mae gweithwyr, gweithwyr proffesiynol gwerthu a marchnata yn benodol, yn dychwelyd i dirwedd wahanol iawn. Ac mae'n wahanol i unrhyw beth a welsom erioed o'r blaen. Pan ymunais â Salesforce yn 2009, roeddem ar sodlau'r Dirwasgiad Mawr. Cafodd ein meddylfryd fel marchnatwyr ei ddylanwadu'n uniongyrchol gan y tynhau gwregysau economaidd a oedd newydd ddigwydd ledled y byd. Roedd y rhain yn amseroedd main. Ond

Y 3 Adroddiad Mae angen i bob Prif Swyddog Meddygol B2B oroesi a ffynnu yn 2020

Er y gall arweinwyr marchnata gael mynediad at filoedd o bwyntiau data a channoedd o adroddiadau, efallai na fyddant yn canolbwyntio ar y rhai sydd fwyaf effeithiol i'r busnes.

CMO-on-the-Go: Sut y gall Gweithwyr Gig fod o fudd i'ch Adran Farchnata

Mae deiliadaeth CMO ar gyfartaledd ychydig dros 4 blynedd - y byrraf yn y C-suite. Pam? Gyda'r pwysau i gyrraedd nodau refeniw, mae llosgi allan yn dod yn nesaf at anochel. Dyna lle mae gwaith gig yn dod i mewn. Mae bod yn CMO-on-the-Go yn caniatáu i Brif Farchnatwyr osod eu hamserlen eu hunain a chymryd dim ond yr hyn maen nhw'n gwybod y gallan nhw ei drin, gan arwain at waith o ansawdd uwch a chanlyniadau gwell i'r llinell waelod. Ac eto, mae cwmnïau'n parhau i wneud penderfyniadau strategol beirniadol

Dyfodol Martech

Trafodwyd a daliwyd technoleg bresennol a dyfodol Technoleg Marchnata yng Nghynhadledd gyntaf Martech yn Boston. Roedd yn ddigwyddiad a werthwyd allan a ddaeth ag arweinwyr meddwl amrywiol ym myd Martech ynghyd. O flaen llaw, cefais gyfle i gysylltu â chadeirydd y gynhadledd, Scott Brinker, i drafod esblygiad y diwydiant a sut mae rôl y Prif Dechnolegydd Marchnata wedi dod yn rôl hanfodol o fewn sefydliadau marchnata ledled y byd. Yn ein sgwrs, Scott

Arolwg y Prif Swyddog Meddygol - Awst 2013

Mae prif swyddogion marchnata (CMOs) yn dyrannu adnoddau fwyfwy i'r cyfryngau cymdeithasol, ond nid yw nifer frawychus yn gweld enillion pendant ar y buddsoddiad hwn, yn ôl Arolwg y Prif Swyddog Meddygol. Dim ond 15 y cant o'r 410 o CMOs a arolygwyd gan yr athro Christine Moorman o Ysgol Fusnes Prifysgol Duke, a ddywedodd eu bod wedi profi effaith feintiol ar eu gwariant marchnata cyfryngau cymdeithasol. Ymatebodd 36 y cant arall bod ganddynt ymdeimlad da o'r effaith ansoddol, ond nid yr

A ddylai Blog Timau Gwerthu?

Digwyddais weld canlyniad pleidleisio gan SellingPower a bron i mi gael strôc pan welais y canlyniad. Y cwestiwn yw A ddylai Blog Timau Gwerthu Blog? Dyma'r canlyniadau: Ydych chi'n fy niddanu? 55.11% o gwmnïau yn gwahardd eu pobl werthu i flogio? Yn gyntaf oll ... os yw hynny'n wir gyda chwmni rydw i'n ystyried gwneud busnes ag ef, mae hynny'n ddigon i newid fy meddwl. Dyma pam: Gonestrwydd - Yn ei hanfod, mae hyn yn golygu bod y

Mae CMO yn lansio Canllaw Rhyngweithiol i'r Dirwedd Gymdeithasol

Mae CMO.com wedi lansio canllaw rhyngweithiol manwl iawn i'r dirwedd gymdeithasol ar gyfer 2012. Mae'r canllaw yn cerdded trwy bob platfform cymdeithasol, o nod tudalen i rwydweithio, ac yn manylu ar sut mae'r cyfrwng yn cynorthwyo gyda chyfathrebu â chwsmeriaid, amlygiad brand, traffig i'ch gwefan a'ch peiriant chwilio. optimeiddio. Isod mae copi caled o'r canllaw - ond mae'r wefan yn llawer gwell - sy'n eich galluogi i ddidoli a rhyngweithio'n hawdd.