Moosend: Holl Nodweddion Awtomeiddio Marchnata i Adeiladu, Profi, Tracio a Thyfu Eich Busnes

Un agwedd gyffrous ar fy niwydiant yw'r arloesi parhaus a'r gost ddramatig mewn cost ar gyfer llwyfannau awtomeiddio marchnata soffistigedig iawn. Lle bu busnesau unwaith yn gwario cannoedd o filoedd o ddoleri (ac yn dal i wneud) ar gyfer llwyfannau gwych ... nawr mae'r costau wedi gostwng yn sylweddol tra bod y setiau nodwedd yn parhau i wella. Yn ddiweddar roeddem yn gweithio gyda chwmni cyflawni ffasiwn menter a oedd yn barod i arwyddo contract ar gyfer platfform a fyddai’n costio dros hanner miliwn o ddoleri iddynt

ShippingEasy: Prisio Llongau, Olrhain, Labelu, Diweddariadau Statws, a Gostyngiadau ar gyfer E-Fasnach

Mae yna dunnell o gymhlethdod gydag eFasnach - o brosesu taliadau, logisteg, cyflawni, hyd at gludo a dychwelyd - bod y mwyafrif o gwmnïau yn tanamcangyfrif wrth iddyn nhw fynd â'u busnes ar-lein. Llongau, efallai, yw un o agweddau pwysicaf unrhyw bryniant ar-lein - gan gynnwys cost, amcangyfrif o'r dyddiad dosbarthu, ac olrhain. Roedd costau ychwanegol cludo, trethi a ffioedd yn gyfrifol am hanner yr holl droliau siopa a adawyd. Roedd cludo araf yn gyfrifol am 18% o siopa segur

Poptin: Popups Smart, Ffurflenni wedi'u Mewnosod, ac Awtoresponders

Os ydych chi'n bwriadu cynhyrchu mwy o dennynau, gwerthiannau neu danysgrifiadau gan yr ymwelwyr sy'n dod i mewn i'ch gwefan, does dim amheuaeth am effeithiolrwydd ffenestri naid. Fodd bynnag, nid yw mor syml ag ymyrryd â'ch ymwelwyr yn awtomatig. Dylai popups gael eu hamseru'n ddeallus yn seiliedig ar ymddygiad ymwelwyr i ddarparu profiad mor ddi-dor â phosibl. Poptin: Eich Llwyfan Popup Mae Poptin yn blatfform syml a fforddiadwy ar gyfer integreiddio strategaethau cynhyrchu plwm fel hyn i'ch gwefan. Mae'r platfform yn cynnig:

Gellir ei Allu: Bwydo'ch Cynhyrchion I Brisio Gwefannau Cymharu, Cysylltiedig, Marchnadoedd a Rhwydweithiau Ad

Mae cyrraedd cynulleidfaoedd lle maen nhw yn un o gyfleoedd mwyaf unrhyw strategaeth farchnata ddigidol. P'un a ydych chi'n gwerthu cynnyrch neu wasanaeth, yn cyhoeddi erthygl, yn syndiceiddio podlediad, neu'n rhannu fideo - lleoli'r gwrthrychau hynny lle mae rhywun wedi ymgysylltu, mae'r gynulleidfa berthnasol yn hanfodol i lwyddiant eich busnes. Dyma pam mae gan bron bob platfform ryngwyneb defnyddiwr a rhyngwyneb peiriant-ddarllenadwy. Wrth edrych yn ôl ar eleni, trodd cloeon yn fanwerthu ac e-fasnach

Guru Cartiau: Awtomeiddio Marchnata ar gyfer E-Fasnach

Mae'n anffodus nad yw llwyfannau e-fasnach yn gwneud marchnata yn flaenoriaeth. Os oes gennych siop ar-lein, ni fyddwch yn mynd i gyflawni'ch potensial refeniw llawn oni bai eich bod yn gallu caffael cwsmeriaid newydd a chynyddu potensial refeniw cwsmeriaid cyfredol i'r eithaf. Diolch byth, mae yna frîd gwych o lwyfannau awtomeiddio marchnata allan yna sy'n darparu'r holl offer sy'n angenrheidiol i dargedu cwsmeriaid yn awtomatig lle maen nhw'n fwyaf tebygol o agor, clicio a phrynu. Un o'r fath

Sut i Optimeiddio Prestashop ar gyfer Mwy o SEO a Throsi

Mae cynnal busnes trwy siop ar-lein yn beth cyffredin y dyddiau hyn gyda siopau di-rif ar-lein yn gorlifo'r Rhyngrwyd. Mae Prestashop yn dechnoleg gyffredin y tu ôl i lawer o wefannau o'r fath. Meddalwedd e-fasnach ffynhonnell agored yw Prestashop. Mae bron i 250,000 (bron i 0.5%) o wefannau ledled y byd yn defnyddio Prestashop. Gan ei fod yn dechnoleg boblogaidd, mae Prestashop yn darparu sawl ffordd y gellir optimeiddio safle a adeiladwyd gan ddefnyddio Prestashop ar gyfer graddio'n uwch yn y chwiliad organig (SEO) a chael mwy o drawsnewidiadau. Y nod

Y Llwyfannau E-Fasnach Cyflymaf ar gyfer Penbwrdd a Symudol

Cyflymder yw arian. Mae mor syml â hynny o ran e-fasnach. Nid defnyddwyr yn unig sy'n cefnu ar eich gwefan pan nad yw'n perfformio'n dda ar ben-desg neu symudol. Safleoedd peiriannau chwilio effaith cyflymder safle a thudalen hefyd. Nid yw peiriannau chwilio eisiau i ddefnyddwyr fod yn rhwystredig pan fyddant yn ymweld â safle araf, felly nid oes unrhyw ddefnydd o'u graddio'n dda. Os yw'ch platfform e-fasnach yn llwytho'n araf neu os oes ganddo brofiad defnyddiwr symudol gwael, fe allech chi fod yn gadael