5 Awgrym ar gyfer Delio â'r Cyfryngau Fel Ffynhonnell Arbenigol

Mae gohebwyr teledu ac argraffu yn cyfweld arbenigwyr ar bob math o bynciau, o sut i ddylunio swyddfa gartref i'r ffyrdd gorau o gynilo ar gyfer ymddeol. Fel arbenigwr yn eich maes, efallai y cewch eich galw i gymryd rhan mewn cylch darlledu neu erthygl argraffu, a all fod yn ffordd wych o adeiladu'ch brand a rhannu neges gadarnhaol am eich cwmni. Dyma bum awgrym ar gyfer sicrhau profiad cadarnhaol, cynhyrchiol yn y cyfryngau. Pryd

Gorau. Datganiad i'r wasg. Erioed.

Rydyn ni'n cael pentyrrau o ddatganiadau i'r wasg yn ein mewnflwch bob dydd ac rwy'n dyfalu bod Cipolwg ar 99% ohonyn nhw. Nid yw hynny'n golygu nad ydyn nhw'n ddefnyddiol ... rydyn ni bob amser yn chwilio am ddarn perthnasol o newyddion a fydd yn effeithio ar eich pobl yn ein cymuned. Mantais datganiadau i'r wasg yw'r dosbarthiad effeithlon ... yr anfantais yw eu bod yn nodweddiadol wedi'u hysgrifennu'n wael ac ar ben hynny - wedi'u targedu'n wael. Pan ofynasom i Dittoe

Nid yw'r mwyafrif o ddefnyddwyr yn hoffi newid

Rwyf wedi bod yn darllen llawer am y dyluniad rhyngwyneb defnyddiwr newydd ar Facebook a faint mae defnyddwyr wedi gwthio yn ôl ar y newidiadau, yn eironig trwy arolwg a lansiwyd fel App Facebook. Nid ydynt yn casáu'r newidiadau yn unig, maent yn eu dirmygu: Fel rhywun sy'n darllen ac yn arsylwi dyluniad cryn dipyn, rwy'n gwerthfawrogi'r dyluniad symlach (roeddwn i'n casáu eu llywio truenus o'r blaen) ond rydw i braidd yn simsan eu bod yn syml wedi dwyn symlrwydd Twitter a