Data Gwych, Cyfrifoldeb Gwych: Sut Gall SMBs Wella Arferion Marchnata Tryloyw

Mae data cwsmeriaid yn hanfodol i fusnesau bach a chanolig (SMBs) ddeall anghenion cwsmeriaid yn well a sut maent yn rhyngweithio â'r brand. Mewn byd hynod gystadleuol, gall busnesau sefyll allan trwy drosoli data i greu profiadau personol mwy dylanwadol ar gyfer eu cwsmeriaid. Sylfaen strategaeth data cwsmeriaid effeithiol yw ymddiriedaeth cwsmeriaid. A chyda'r disgwyliad cynyddol am farchnata mwy tryloyw gan ddefnyddwyr a rheoleiddwyr, nid oes amser gwell i gymryd golwg

Mwyhau Eich Ymdrechion Marchnata 2022 gyda Rheoli Caniatâd

Mae 2021 wedi bod yr un mor anrhagweladwy â 2020, gan fod llu o faterion newydd yn herio marchnatwyr manwerthu. Bydd angen i farchnatwyr aros yn ystwyth ac ymatebol i heriau hen a newydd tra'n ceisio gwneud mwy gyda llai. Newidiodd COVID-19 y ffordd y mae pobl yn darganfod ac yn siopa yn ddiwrthdro - nawr yn ychwanegu grymoedd gwaethygu'r amrywiad Omicron, aflonyddwch yn y gadwyn gyflenwi a theimlad cyfnewidiol defnyddwyr i'r pos sydd eisoes yn gymhleth. Manwerthwyr sydd am ddal y galw pent-up yn

Sut all Hysbysebu Cyd-destunol Ein Helpu i Baratoi ar gyfer Dyfodol Heb Gwci?

Cyhoeddodd Google yn ddiweddar ei fod yn gohirio ei gynlluniau i ddileu cwcis trydydd parti yn raddol ym mhorwr Chrome tan 2023, flwyddyn yn ddiweddarach nag a gynlluniwyd yn wreiddiol. Fodd bynnag, er y gall y cyhoeddiad deimlo fel cam yn ôl yn y frwydr dros breifatrwydd defnyddwyr, mae'r diwydiant ehangach yn parhau i bwyso ymlaen gyda chynlluniau i ddibrisio'r defnydd o gwcis trydydd parti. Lansiodd Apple newidiadau i IDFA (ID ar gyfer Hysbysebwyr) fel rhan o'i ddiweddariad iOS 14.5, sydd

Beth Mae Eich Cwsmeriaid Yn Ei Feddwl Mewn gwirionedd am Breifatrwydd

Mae'r cyfryngau wrth eu bodd yn drôn ymlaen ac ymlaen ynglŷn â sut mae cwmnïau'n defnyddio ac yn cam-drin data mawr. A yw defnyddwyr wir yn poeni? Fel marchnatwr, fy unig ddisgwyliad yw y dylid defnyddio'r data i wella'r profiad rwy'n ei dderbyn o'r brand. Weithiau mae hynny ychydig yn rhy optimistaidd, ond pan fyddaf yn ateb tunnell o gwestiynau ac yna nid yw'r profiad wedi'i bersonoli, rwy'n aml yn symud ymlaen. Beth am eich cwsmeriaid? Ydyn nhw'n poeni sut