8 Tueddiadau mewn Technoleg Meddalwedd Manwerthu

Mae'r diwydiant manwerthu yn ddiwydiant enfawr sy'n cyflawni nifer o dasgau a gweithgareddau. Yn y swydd hon, byddwn yn trafod y prif dueddiadau mewn meddalwedd manwerthu. Heb aros llawer, gadewch inni symud tuag at dueddiadau. Dewisiadau Talu - Mae waledi digidol a gwahanol byrth talu yn ychwanegu'r hyblygrwydd i daliadau ar-lein. Mae'r manwerthwyr yn cael ffordd hawdd ond diogel i fodloni gofynion talu'r cwsmeriaid. Yn y dulliau traddodiadol, dim ond arian parod a ganiateir fel y taliad

Mae 4 Ffordd o Ddysgu Peiriant yn Gwella Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Gyda mwy o bobl yn cymryd rhan mewn rhwydweithio cymdeithasol ar-lein bob dydd, mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn rhan anhepgor o strategaethau marchnata ar gyfer busnesau o bob math. Roedd 4.388 biliwn o ddefnyddwyr rhyngrwyd ledled y byd yn 2019, ac roedd 79% ohonynt yn ddefnyddwyr cymdeithasol gweithredol. Adroddiad Cyflwr Digidol Byd-eang Pan gaiff ei ddefnyddio'n strategol, gall marchnata cyfryngau cymdeithasol gyfrannu at refeniw, ymgysylltiad ac ymwybyddiaeth cwmni, ond nid yw bod ar gyfryngau cymdeithasol yn golygu defnyddio

Alteryx: Llwyfan Awtomeiddio'r Broses Ddadansoddol (APA)

Pan fydd fy nghwmni'n cynorthwyo ac yn gyrru teithiau trawsnewid digidol mewn cwmnïau menter, rydym yn canolbwyntio ar 3 maes allweddol - pobl, prosesau a llwyfannau. Yna byddwn yn creu gweledigaeth a map ffordd i helpu'r cwmni i awtomeiddio ac adeiladu effeithlonrwydd yn fewnol yn ogystal â thrawsnewid profiad y cwsmer yn allanol. Mae'n ymgysylltiad anodd a all gymryd misoedd, gan ymgorffori dwsinau o gyfarfodydd ag arweinyddiaeth a dadansoddiad manwl o'r data, y llwyfannau a'r integreiddiadau y mae'r busnes yn ddibynnol arnynt

Mewnwelediadau Carlam: Profi Rhagfynegol ar gyfer Post Uniongyrchol

Cyn mynd yn ddigidol, roeddwn i'n gweithio yn y diwydiannau papurau newydd a phost uniongyrchol. Er bod papurau newydd wedi methu â mabwysiadu nac addasu mewn pryd i gynnal eu rheolaeth dros gyllidebau hysbysebu, mae post uniongyrchol yn parhau i yrru canlyniadau anhygoel. Mewn gwirionedd, byddwn i'n dadlau y gallai llawer o ymgyrchoedd marchnata uniongyrchol gyda phost uniongyrchol gael llawer mwy o sylw - gan dorri trwy sŵn digidol. Y gwir yw, er fy mod yn cael cannoedd o negeseuon e-bost a baneri yn fy nharo bob

Deall Anghenion Eich Cwsmeriaid gyda Dadansoddeg Rhagfynegol

I lawer o weithwyr proffesiynol gwerthu a marchnata, mae'n frwydr gyson i gael unrhyw fewnwelediadau gweithredadwy o'r data sy'n bodoli eisoes. Gall cyfaint gwasgu'r data sy'n dod i mewn fod yn frawychus ac yn hollol ysgubol, a gall ceisio echdynnu'r owns olaf o'r gwerth, neu hyd yn oed y mewnwelediadau allweddol yn unig, o'r data hwnnw fod yn dasg frawychus. Yn y gorffennol, prin oedd yr opsiynau: Llogi gwyddonwyr data. Y dull o gael dadansoddwyr data proffesiynol i ddadansoddi data a dod