Dyfodol Symudol

Amser Darllen: 2 Cofnodion Bob ychydig ddyddiau, mae fy merch a minnau'n cael dadl ynghylch pwy sydd â'r llinyn gwefru. Rwy'n cuddio fy llinyn ac mae'n tueddu i adael ei llinyn yn ei char. Os yw ein ffonau i lawr i ganrannau gwefr un digid ... gwyliwch allan! Mae ein ffonau wedi dod yn rhan o'n person. Ein meinwe gyswllt i'n ffrindiau, ein recordydd cof cyfredol, ein ffrind sy'n ein hatgoffa o beth i'w wneud nesaf, a hyd yn oed

Tueddiadau a Rhagfynegiadau Marchnata Digidol ar gyfer 2014

Amser Darllen: <1 munud Rwy'n sylweddoli bod rhywfaint o ailadrodd yma gyda rhai o'r swyddi rydw i wedi bod yn eu rhannu lle rydw i'n credu bod angen i farchnatwyr ganolbwyntio eu sylw eleni ... ond mae'r ffeithlun hwn yn ei grynhoi ac roedd yn rhy dda i beidio â'i rannu! Y flwyddyn 2014 - mae marchnata digidol wedi cyrraedd lefel hollol newydd ac yn parhau i wneud hynny. Fodd bynnag, mae rhai marchnatwyr yn dal i ryfeddu - “Pa ffactorau sy’n mynd i ddylanwadu ar fy ymdrechion marchnata eleni a

Hwyl Fawr a Riddance Da i Farchnata yn 2013

Amser Darllen: 2 Cofnodion A wnaeth eleni sugno i chi? Fe wnaeth i mi. Roedd hi'n flwyddyn anodd wrth imi golli fy nhad, dioddefodd fy iechyd, ac roedd gan y busnes rai isafbwyntiau ofnadwy - gan gynnwys gwahanu gyda ffrind a chydweithiwr gwych. Rydych chi'n Folks yn darllen fy mlog am wybodaeth farchnata felly nid wyf am ganolbwyntio ar faterion eraill (er iddynt gael effaith enfawr), rwyf am siarad yn uniongyrchol â Thechnoleg Marchnata a Marchnata. Marchnata yn 2013

Rhagfynegiad Gartner o'r 10 Technoleg Uchaf ar gyfer 2011

Amser Darllen: 5 Cofnodion Mae'n ddiddorol darllen rhagfynegiad Gartner o'r 10 technoleg orau ar gyfer 2011 ... a sut mae bron pob rhagfynegiad yn effeithio ar farchnata digidol. Mae hyd yn oed y datblygiadau mewn storio a chaledwedd yn effeithio ar allu cwmnïau i ryngweithio neu rannu gwybodaeth â chwsmeriaid a rhagolygon yn gyflymach ac yn fwy effeithlon. Y Deg Technoleg Uchaf ar gyfer Cyfrifiadura Cwmwl 2011 - Mae gwasanaethau cyfrifiadurol cwmwl yn bodoli ar hyd sbectrwm o'r cyhoedd agored i breifat gaeedig. Yn ystod y tair blynedd nesaf bydd y cyflawni

2010: Hidlo, Personoli, Optimeiddio

Amser Darllen: 3 Cofnodion Rydyn ni wedi'n gorlethu â gwybodaeth o'r cyfryngau cymdeithasol, chwilio a'n mewnflwch. Mae'r cyfrolau yn parhau i godi. Nid oes gennyf ddim llai na 100 o reolau yn fy mewnflwch i lwybro negeseuon a rhybuddion yn iawn. Mae fy nghalendr yn cydamseru rhwng fy Blackberry, iCal, Google Calendar a Tungle. Mae gen i Google Voice i reoli galwadau busnes, a YouMail i drin galwadau uniongyrchol i'm ffôn. Ysgrifennodd Joe Hall heddiw y gallai pryderon preifatrwydd a’r defnydd o ddata wedi’i bersonoli gan Google