DataRobot: Llwyfan Dysgu Peiriant Awtomataidd Menter

Amser Darllen: 3 Cofnodion Flynyddoedd yn ôl, bu’n rhaid i mi wneud dadansoddiad ariannol enfawr ar gyfer fy nghwmni i ragweld a allai codiadau cyflog leihau corddi gweithwyr, costau hyfforddi, cynhyrchiant, a moesol cyffredinol gweithwyr. Rwy'n cofio rhedeg a phrofi modelau lluosog am wythnosau, pob un yn dod i'r casgliad y byddai yna arbedion. Roedd fy Nghyfarwyddwr yn foi anhygoel a gofynnodd imi fynd yn ôl a’u gwirio unwaith yn rhagor cyn i ni benderfynu curo cyflogau am ychydig gannoedd o weithwyr.

Rhagfynegiad Gartner o'r 10 Technoleg Uchaf ar gyfer 2011

Amser Darllen: 5 Cofnodion Mae'n ddiddorol darllen rhagfynegiad Gartner o'r 10 technoleg orau ar gyfer 2011 ... a sut mae bron pob rhagfynegiad yn effeithio ar farchnata digidol. Mae hyd yn oed y datblygiadau mewn storio a chaledwedd yn effeithio ar allu cwmnïau i ryngweithio neu rannu gwybodaeth â chwsmeriaid a rhagolygon yn gyflymach ac yn fwy effeithlon. Y Deg Technoleg Uchaf ar gyfer Cyfrifiadura Cwmwl 2011 - Mae gwasanaethau cyfrifiadurol cwmwl yn bodoli ar hyd sbectrwm o'r cyhoedd agored i breifat gaeedig. Yn ystod y tair blynedd nesaf bydd y cyflawni