Beth sydd ynddo? Ble mae e? Sut? Strategaethau Marchnata Gwe

Pan fyddwch chi'n agor siop, chi sy'n penderfynu ble i roi'r siop, beth i'w roi yn y siop, a sut ydych chi'n cael pobl iddi. Mae agor gwefan, ni waeth a yw'n sefydliad manwerthu ai peidio, yn gofyn am strategaethau tebyg: Beth fydd yn eich gwefan? Ble fydd eich gwefan? Sut gall pobl ddod o hyd iddo? Sut y byddwch chi'n eu cadw? Beth fydd yn digwydd ar eich Gwefan? Credwch ef neu