10 Cam at Reoli Cyfathrebu Argyfwng

A ydych erioed wedi gorfod delio ag argyfwng yn ymwneud â'ch cwmni? Wel, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Gall cyfathrebu argyfwng fod yn llethol - o'r oedi wrth ymateb i'r hyn rydych chi i fod i'w ddweud wrth bob un o'r cyfeiriadau cymdeithasol sy'n dod i mewn i benderfynu a yw'n argyfwng go iawn ai peidio. Ond yng nghanol yr anhrefn, mae bob amser yn bwysig cael cynllun. Buom yn gweithio gyda'n noddwyr platfform monitro cymdeithasol

Beth yw marchnata cynnwys?

Er ein bod wedi bod yn ysgrifennu am farchnata cynnwys ers dros ddegawd, rwy'n credu ei bod yn bwysig ein bod yn ateb cwestiynau sylfaenol i fyfyrwyr marchnata yn ogystal â dilysu'r wybodaeth a ddarperir i farchnatwyr profiadol. Mae marchnata cynnwys yn derm diddorol. Er ei fod wedi ennill momentwm yn ddiweddar, ni allaf gofio amser pan nad oedd gan farchnata gynnwys yn gysylltiedig ag ef. Ond mae mwy i strategaeth marchnata cynnwys na dechrau blog yn unig, felly

Y Canllaw Ultimate i Adeiladu Eich Strategaeth Marchnata Digidol

Ychydig iawn sy'n credu y gallai strategaeth farchnata effeithiol leihau costau ymgyrch farchnata hyd at 70%. Ac nid oes angen iddo gynnwys arbenigwyr o reidrwydd. Yn yr erthygl hon byddwch yn dysgu sut i wneud ymchwil marchnad ar eich pen eich hun, craffu ar eich cystadleuwyr a chyfrif i maes yr hyn y mae'r gynulleidfa ei eisiau mewn gwirionedd. Gall strategaeth glyfar dorri costau marchnata o 5 miliwn o ddoleri i lawr i 1–2 miliwn. Nid ffansi mo hwn, dyma ein hirsefydlog

Pam nad ydym byth yn gwneud gwasanaethau dosbarthu datganiadau i'r wasg ymhellach

Fe wnaeth un o'n cleientiaid ein synnu heddiw, fe wnaethant adael i ni wybod eu bod wedi cofrestru ar gyfer gwasanaeth Dosbarthu Datganiad i'r Wasg a argymhellwyd gan un o'u partneriaid lle gallent ddosbarthu eu datganiad i'r wasg i dros 500 o wahanol safleoedd. Fe wnes i griddfan ar unwaith ... dyma pam: Nid yw gwasanaethau Dosbarthu Datganiad i'r Wasg yn graddio'r cynnwys rydych chi'n ei hyrwyddo o gwbl, felly oni bai bod rhywun yn gwrando'n weithredol am ddatganiadau penodol i'r wasg, yn aml nid ydyn nhw i'w cael mewn canlyniadau chwilio. Dosbarthiad Datganiad i'r Wasg

Awardzee: Sut i Ddod o Hyd i Wobrau Ar-lein

Mae cwmnïau cysylltiadau cyhoeddus bob amser yn wyliadwrus i godi ymwybyddiaeth ac ennill drwg-enwogrwydd i'w cleientiaid. Un strategaeth wych yw dyfarnu cyflwyniadau. Mae gan wobrau sawl mantais dros eich traw cleient ar gyfartaledd: Mae gwobrau'n darparu porthiant newyddion gwych i weithwyr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus gyflwyno newyddion ac eiddo. Mae gwefannau a sioeau gwobrau yn aml yn cael eu mynychu gan gynulleidfaoedd perthnasol iawn, gan ehangu eich cyrhaeddiad. Mae safleoedd gwobrau yn aml yn defnyddio beirniaid sy'n hynod ddylanwadol, felly gan gael eich brand o flaen