Beth yw Marchnata Talu-fesul-Clic? Ystadegau Allweddol wedi'u Cynnwys!

Cwestiwn yr wyf yn dal i ofyn i berchnogion busnes aeddfed yw a ddylent wneud marchnata talu-fesul-clic (PPC) ai peidio. Nid yw'n gwestiwn ie neu na syml. Mae PPC yn cynnig cyfle anhygoel i wthio hysbysebion o flaen cynulleidfaoedd ar wefannau chwilio, cymdeithasol a gwefannau na fyddwch fel rheol yn eu cyrraedd trwy ddulliau organig. Beth yw Marchnata Talu Fesul Clic? Mae PPC yn ddull o hysbysebu ar-lein lle mae'r hysbysebwr yn talu a

Synergedd: Sut mae Marchnatwyr yn Ymhelaethu ar Gyfryngau Perchnogaeth gyda Chyfryngau Taledig a Thaledig gyda'r Perchnogaeth

Mae trin marchnata taledig a marchnata dan berchnogaeth ar wahân yn costio trosiadau, safle a refeniw i farchnatwyr. Mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yn gwerthuso sianeli ar wahân, neu, yn rhannu marchnata taledig, a enillir ac sy'n eiddo iddo. Y canlyniad? Rydych chi'n gadael 50-100% o'ch canlyniadau posib ar y bwrdd. Yn ddiweddar, gofynnais i bron i gant o CMOs a swyddogion gweithredol marchnata: Sut mae marchnata organig a thâl yn dylanwadu ac yn ymhelaethu ar ei gilydd? Roedd eu hatebion yn rhyfeddol o graff, ac yn darparu tystiolaeth bwerus y dylai marchnatwyr geisio a manteisio ar synergeddau

Zymplify: Marchnata fel Gwasanaeth i Fusnesau Bach

Mae datblygu cyflym, fframweithiau ac integreiddiadau yn parhau i roi llwyfannau ar y farchnad sy'n darparu llu o nodweddion am gostau sylweddol is bob blwyddyn. Mae Zymplify yn un o'r llwyfannau hynny - platfform marchnata cwmwl sy'n darparu'r holl nodweddion sy'n angenrheidiol i fusnes bach ddenu, caffael ac adrodd ar dennyn ar-lein. Fodd bynnag, mae'n ei wneud am lai na'r mwyafrif o'r llwyfannau awtomeiddio marchnata eraill ar y farchnad. O'r safle: mae Zymplify yn

3 Peth i'w Ystyried gyda Newidiadau Ad Testun Google

Mae hysbysebion testun estynedig Google (ETAs) yn swyddogol yn fyw! Mae'r fformat ad symudol cyntaf, hirach, hirach yn cael ei gyflwyno ar draws pob dyfais ochr yn ochr â'r fformat ad safonol sy'n gyfeillgar i benbwrdd - ond am y tro yn unig. Gan ddechrau Hydref 26, 2016, ni fydd hysbysebwyr bellach yn gallu creu na llwytho hysbysebion testun safonol. Yn y pen draw, bydd yr hysbysebion hyn yn pylu i mewn i anodau hanes chwilio taledig ac yn diflannu o'ch tudalen canlyniadau chwilio yn gyfan gwbl. Mae Google wedi caniatáu hysbysebwyr

Ciplun Marchnata Digidol taledig Kenshoo: Ch4 2015

Bob blwyddyn rwy'n credu y bydd pethau'n dechrau lefelu, ond bob blwyddyn mae'r farchnad yn newid yn ddramatig - ac nid oedd 2015 yn ddim gwahanol. Cyfrannodd twf ffonau symudol, cynnydd hysbysebion rhestru cynnyrch, ymddangosiad mathau newydd o hysbysebion at rai newidiadau sylweddol yn ymddygiad defnyddwyr a'r gwariant cysylltiedig gan farchnatwyr. Mae'r ffeithlun newydd hwn o Kenshoo yn datgelu bod cymdeithasol wedi tyfu'n sylweddol yn y farchnad. Mae marchnatwyr yn cynyddu eu gwariant cymdeithasol 50%