Tri Model ar gyfer Hysbysebu Diwydiant Teithio: CPA, PPC, a CPM

Os ydych chi am lwyddo mewn diwydiant hynod gystadleuol fel teithio, mae angen i chi ddewis strategaeth hysbysebu sy'n cyd-fynd â nodau a blaenoriaethau eich busnes. Yn ffodus, mae yna lawer o strategaethau ar sut i hyrwyddo'ch brand ar-lein. Fe benderfynon ni gymharu'r rhai mwyaf poblogaidd ohonyn nhw a gwerthuso eu manteision a'u hanfanteision. A dweud y gwir, mae'n amhosibl dewis model sengl sydd orau ym mhobman a bob amser. Uwchgapten

Deallusrwydd Artiffisial (AI) A Chwyldro Marchnata Digidol

Marchnata digidol yw craidd pob busnes e-fasnach. Fe'i defnyddir i ddod â gwerthiannau i mewn, cynyddu ymwybyddiaeth brand, a chyrraedd cwsmeriaid newydd. Fodd bynnag, mae'r farchnad heddiw yn dirlawn, a rhaid i fusnesau e-fasnach weithio'n galed i guro'r gystadleuaeth. Nid yn unig hynny - dylent hefyd gadw golwg ar y tueddiadau technoleg diweddaraf a gweithredu technegau marchnata yn unol â hynny. Un o'r datblygiadau technolegol diweddaraf a all chwyldroi marchnata digidol yw deallusrwydd artiffisial (AI). Gawn ni weld sut. Materion Hanfodol Gyda Heddiw

Terminoleg Marchnata Ar-lein: Y Diffiniadau Sylfaenol

Weithiau rydyn ni'n anghofio pa mor ddwfn ydyn ni yn y busnes ac yn anghofio rhoi cyflwyniad i rywun i'r derminoleg neu'r acronymau sylfaenol sy'n arnofio wrth i ni siarad am farchnata ar-lein. Yn lwcus i chi, mae Wrike wedi llunio'r ffeithlun Marchnata Ar-lein 101 hwn sy'n eich arwain trwy'r holl derminoleg farchnata sylfaenol sydd ei hangen arnoch i gynnal sgwrs â'ch gweithiwr marchnata proffesiynol. Marchnata Cyswllt - Yn dod o hyd i bartneriaid allanol i farchnata'ch

Instapage: Eich Datrysiad Tudalen Glanio Ymgyrch PPC All-In-One

Fel marchnatwr, craidd ein hymdrechion yw ceisio priodoli'r mentrau gwerthu, marchnata a hysbysebu rydyn ni wedi'u cymryd i symud ein rhagolygon ar hyd taith y cwsmer. Fodd bynnag, nid yw darpar gwsmeriaid bron byth yn dilyn llwybr glân trwy drawsnewid, waeth pa mor anhygoel yw'r profiad. Fodd bynnag, o ran hysbysebu, gall costau caffael fod yn eithaf drud ... felly rydym yn gobeithio eu cyfyngu fel y gallwn arsylwi a gwella canlyniadau ein hymgyrch. A.

Chwilio am Dâl: 10 Cam at Ennill Trosi Tâl fesul Clic

Mae cleient yn cyhoeddi hysbyseb â thâl yn hyrwyddo dyfynbris cyflym yn yr hysbyseb ... mae'r alwad yn cael ei chyfeirio i ganolfan alwadau lle na ddarperir y dyfynbris. Wps. Mae cleient arall yn cylchdroi geiriau allweddol yn aml gan nad ydyn nhw'n cael addasiadau. Wps ... mae'r ffurflen brynu yn ymostwng i dudalen na ddaethpwyd o hyd iddi. Ac eto mae cleient arall yn ymgorffori CAPTCHA ar ffurflen cenhedlaeth arweiniol ... nid yw hynny byth yn gweithio mewn gwirionedd. Wps. Mae'r rhain i gyd yn enghreifftiau sy'n costio miloedd o ddoleri i'r cwmnïau â thâl