Terminoleg Marchnata Ar-lein: Y Diffiniadau Sylfaenol

Weithiau rydyn ni'n anghofio pa mor ddwfn ydyn ni yn y busnes ac yn anghofio rhoi cyflwyniad i rywun i'r derminoleg neu'r acronymau sylfaenol sy'n arnofio wrth i ni siarad am farchnata ar-lein. Yn lwcus i chi, mae Wrike wedi llunio'r ffeithlun Marchnata Ar-lein 101 hwn sy'n eich arwain trwy'r holl derminoleg farchnata sylfaenol sydd ei hangen arnoch i gynnal sgwrs â'ch gweithiwr marchnata proffesiynol. Marchnata Cyswllt - Yn dod o hyd i bartneriaid allanol i farchnata'ch

Instapage: Eich Datrysiad Tudalen Glanio Ymgyrch PPC All-In-One

Fel marchnatwr, craidd ein hymdrechion yw ceisio priodoli'r mentrau gwerthu, marchnata a hysbysebu rydyn ni wedi'u cymryd i symud ein rhagolygon ar hyd taith y cwsmer. Fodd bynnag, nid yw darpar gwsmeriaid bron byth yn dilyn llwybr glân trwy drawsnewid, waeth pa mor anhygoel yw'r profiad. Fodd bynnag, o ran hysbysebu, gall costau caffael fod yn eithaf drud ... felly rydym yn gobeithio eu cyfyngu fel y gallwn arsylwi a gwella canlyniadau ein hymgyrch. A.

Chwilio am Dâl: 10 Cam at Ennill Trosi Tâl fesul Clic

Mae cleient yn cyhoeddi hysbyseb â thâl yn hyrwyddo dyfynbris cyflym yn yr hysbyseb ... mae'r alwad yn cael ei chyfeirio i ganolfan alwadau lle na ddarperir y dyfynbris. Wps. Mae cleient arall yn cylchdroi geiriau allweddol yn aml gan nad ydyn nhw'n cael addasiadau. Wps ... mae'r ffurflen brynu yn ymostwng i dudalen na ddaethpwyd o hyd iddi. Ac eto mae cleient arall yn ymgorffori CAPTCHA ar ffurflen cenhedlaeth arweiniol ... nid yw hynny byth yn gweithio mewn gwirionedd. Wps. Mae'r rhain i gyd yn enghreifftiau sy'n costio miloedd o ddoleri i'r cwmnïau â thâl

Adzooma: Rheoli a Optimeiddio Eich Hysbysebion Google, Microsoft a Facebook Mewn Un Llwyfan

Mae Adzooma yn Bartner Google, yn Bartner Microsoft, ac yn Bartner Marchnata Facebook. Maent wedi adeiladu platfform deallus, hawdd ei ddefnyddio lle gallwch reoli Google Ads, Microsoft Ads, a Facebook Ads i gyd yn ganolog. Mae Adzooma yn cynnig datrysiad terfynol i gwmnïau yn ogystal â datrysiad asiantaeth ar gyfer rheoli cleientiaid ac mae dros 12,000 o ddefnyddwyr yn ymddiried ynddo. Gydag Adzooma, gallwch weld sut mae'ch ymgyrchoedd yn perfformio cipolwg ar fetrigau allweddol fel Argraffiadau, Cliciwch, Trosi

Beth yw Marchnata Talu-fesul-Clic? Ystadegau Allweddol wedi'u Cynnwys!

Cwestiwn yr wyf yn dal i ofyn i berchnogion busnes aeddfed yw a ddylent wneud marchnata talu-fesul-clic (PPC) ai peidio. Nid yw'n gwestiwn ie neu na syml. Mae PPC yn cynnig cyfle anhygoel i wthio hysbysebion o flaen cynulleidfaoedd ar wefannau chwilio, cymdeithasol a gwefannau na fyddwch fel rheol yn eu cyrraedd trwy ddulliau organig. Beth yw Marchnata Talu Fesul Clic? Mae PPC yn ddull o hysbysebu ar-lein lle mae'r hysbysebwr yn talu a

Synergedd: Sut mae Marchnatwyr yn Ymhelaethu ar Gyfryngau Perchnogaeth gyda Chyfryngau Taledig a Thaledig gyda'r Perchnogaeth

Mae trin marchnata taledig a marchnata dan berchnogaeth ar wahân yn costio trosiadau, safle a refeniw i farchnatwyr. Mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yn gwerthuso sianeli ar wahân, neu, yn rhannu marchnata taledig, a enillir ac sy'n eiddo iddo. Y canlyniad? Rydych chi'n gadael 50-100% o'ch canlyniadau posib ar y bwrdd. Yn ddiweddar, gofynnais i bron i gant o CMOs a swyddogion gweithredol marchnata: Sut mae marchnata organig a thâl yn dylanwadu ac yn ymhelaethu ar ei gilydd? Roedd eu hatebion yn rhyfeddol o graff, ac yn darparu tystiolaeth bwerus y dylai marchnatwyr geisio a manteisio ar synergeddau

Zymplify: Marchnata fel Gwasanaeth i Fusnesau Bach

Mae datblygu cyflym, fframweithiau ac integreiddiadau yn parhau i roi llwyfannau ar y farchnad sy'n darparu llu o nodweddion am gostau sylweddol is bob blwyddyn. Mae Zymplify yn un o'r llwyfannau hynny - platfform marchnata cwmwl sy'n darparu'r holl nodweddion sy'n angenrheidiol i fusnes bach ddenu, caffael ac adrodd ar dennyn ar-lein. Fodd bynnag, mae'n ei wneud am lai na'r mwyafrif o'r llwyfannau awtomeiddio marchnata eraill ar y farchnad. O'r safle: mae Zymplify yn