Adzooma: Rheoli a Optimeiddio Eich Hysbysebion Google, Microsoft a Facebook Mewn Un Llwyfan

Mae Adzooma yn Bartner Google, yn Bartner Microsoft, ac yn Bartner Marchnata Facebook. Maent wedi adeiladu platfform deallus, hawdd ei ddefnyddio lle gallwch reoli Google Ads, Microsoft Ads, a Facebook Ads i gyd yn ganolog. Mae Adzooma yn cynnig datrysiad terfynol i gwmnïau yn ogystal â datrysiad asiantaeth ar gyfer rheoli cleientiaid ac mae dros 12,000 o ddefnyddwyr yn ymddiried ynddo. Gydag Adzooma, gallwch weld sut mae'ch ymgyrchoedd yn perfformio cipolwg ar fetrigau allweddol fel Argraffiadau, Cliciwch, Trosi

Mae Pawb yn Casáu Hysbysebu ... A yw Hysbysebu â Thâl yn Gweithio o Hyd?

Bu tunnell o sgyrsiau ar-lein am dranc hysbysebu. Nid yw Twitter wedi bod yn rhy llwyddiannus gyda'i becyn hysbysebu. Mae Facebook yn llwyddiannus, ond mae defnyddwyr yn tyfu'n flinedig o hysbysebion wedi'u gwasgaru ym mhobman. Ac mae chwilio taledig yn parhau i yrru refeniw anhygoel ... ond mae chwilio’n dirywio wrth i ddulliau eraill ar gyfer ceisio a dod o hyd i wybodaeth ar-lein dyfu mewn poblogrwydd. Wrth gwrs, pe byddech chi'n gofyn i ddefnyddwyr (a gwnaeth TechnologyAdvice a Unbounce), byddech chi'n meddwl eu bod nhw'n ddi-werth: