Sut I Sefydlu Eich Sioe Sleid PowerPoint Mewn Ffenestr Sengl ar gyfer Digwyddiadau Rhithiol

Wrth i gwmnïau barhau i weithio gartref, mae nifer y cyfarfodydd rhithwir wedi skyrocio. Rwy'n synnu mewn gwirionedd at nifer y cyfarfodydd lle mae gan y cyflwynydd broblemau wrth rannu Cyflwyniad PowerPoint ar y sgrin. Dydw i ddim chwaith yn hepgor fy hun o hyn ... rydw i wedi mynd ychydig weithiau ar hyd y ffordd ac wedi gohirio cychwyn gweminar oherwydd materion rydw i wedi'u chwistrellu. Un lleoliad absoliwt, serch hynny, yr wyf yn sicrhau ei fod yn cael ei osod a'i arbed gyda phob ar-lein

SiteKick: Awtomeiddio Adroddiadau Dadansoddeg Label Gwyn ar gyfer eich Cleientiaid

Os ydych chi'n gweithio i gleientiaid lluosog, gall adeiladu adroddiad sylfaenol neu integreiddio sawl ffynhonnell i ddatrysiad dangosfwrdd fod yn eithaf cymhleth. Gall SiteKick drin eich holl adroddiadau cylchol gydag adroddiadau wythnosol, misol a chwarterol. Mae pob adroddiad ar ffurf cyflwyniad (PowerPoint) a gellir ei frandio, ei labelu'n wyn i'ch asiantaeth neu gleient, a gellir golygu'r canlyniadau neu ddarparu gwybodaeth ychwanegol cyn eu hanfon at eich cleient. Mae SiteKick yn Darparu'r Adroddiadau Aml-Ffynhonnell Buddion a ganlyn

Dewch o hyd i'r Ganolfan Disgyrchiant ar gyfer Dylunio Cyflwyniad Gwych

Mae pawb yn gwybod mai PowerPoint yw iaith busnes. Y broblem yw, nid yw'r rhan fwyaf o ddeciau PowerPoint yn ddim mwy na chyfres o sleidiau gorlawn ac yn aml yn ddryslyd sy'n cyd-fynd â datrysiadau nap-ysgogol gan gyflwynwyr. Ar ôl datblygu miloedd o gyflwyniadau, rydym wedi nodi arferion gorau sy'n syml, ond anaml y cânt eu cyflogi. I'r perwyl hwnnw, fe wnaethon ni greu Center of Gravity, fframwaith newydd ar gyfer adeiladu cyflwyniadau. Y syniad yw bod pob dec, pob sleid, a phob darn o gynnwys

Mae CELUM yn Hyrwyddo Rheoli Asedau Digidol

Rydym wedi ysgrifennu am bwrpas systemau Rheoli Asedau Digidol a'u gallu i helpu i sicrhau brandio a negeseuon, darparu peiriant chwiliadwy ar gyfer dod o hyd i gynnwys, yn ogystal â ffordd o drosi mathau o gyfryngau i'w defnyddio trwy wahanol sianeli. Mae marchnatwyr uwch hyd yn oed yn defnyddio'r systemau i fonitro aliniad gwerthu a marchnata yn ogystal ag effeithiolrwydd gwerthu. Er bod llawer o system DAM arall yn ei hanfod yn system ffeiliau ogoneddus nad yw'n gwella prosesau mewn gwirionedd, CELUM

4 Ffordd Mae'ch Strategaeth Rheoli Cyflwyniad - neu Diffyg ohoni - yn Amser Gwastraff, Adnoddau a Busnes

A allwch fy helpu i roi'r cyflwyniad hwn at ei gilydd? Mae fy nghyfarfod mewn awr. Ni allaf ddod o hyd i'r sleid. Dyna'r sleid anghywir. $ #! * Dyna'r dec anghywir. Sain gyfarwydd? Yna NID ydych chi'n defnyddio strategaeth rheoli cyflwyniad effeithiol. Ac, o ganlyniad, rydych chi'n colli amser, adnoddau ac, yn anad dim, busnes. Mae rheoli cyflwyniad yn sicrhau bod y neges gywir yn cael ei chyfleu ar y pwynt mwyaf hanfodol - pan fydd person gwerthu yn siarad ag a