Pa lwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol sy'n Gyrru'r Gwerthiannau Mwyaf?

Waw ... er mwyn deall yn well sut mae'r cyfryngau cymdeithasol yn effeithio ar y diwydiant e-fasnach, dadansoddodd Shopify ddata o 37 miliwn o ymweliadau cyfryngau cymdeithasol a arweiniodd at 529,000 o archebion. Dyma rai o uchafbwyntiau'r ffeithlun a rannwyd ganddynt: Daw bron i ddwy ran o dair o'r holl ymweliadau cyfryngau cymdeithasol â siopau Shopify o Facebook. Daw 85% o'r holl archebion o'r cyfryngau cymdeithasol ar gyfartaledd o Facebook. Cynyddodd archebion o Reddit 152% yn 2013. Cynhyrchodd Polyvore y gorchymyn cyfartalog uchaf

10 Safle Masnach Gymdeithasol i Yrru Traffig Storfa

O ran gyrru traffig, mae yna lawer o wefannau a gwasanaethau sydd eisoes yn berchen ar y gynulleidfa rydych chi'n ceisio eu cyrraedd. Rwy'n siŵr eich bod eisoes wedi clywed am rai o'r safleoedd masnach gymdeithasol fawr fel Groupon a Living Social - ond mae llawer mwy sydd wedi tyfu mewn poblogrwydd. Mae rhai yn benodol iawn i nwyddau moethus, neu wedi'u targedu tuag at Moms, eraill yn ceisio dod o hyd i'r peth cŵl nesaf yn eich dinas. Mae'r

AddShoppers: Llwyfan Apps Masnach Gymdeithasol

Mae apiau AddShoppers yn eich helpu i hybu refeniw cymdeithasol, ychwanegu botymau rhannu a darparu dadansoddeg i chi ar sut mae cymdeithasol yn effeithio ar fasnach. Mae AddShoppers yn helpu darparwyr e-fasnach i drosoli cyfryngau cymdeithasol i wneud mwy o werthiannau. Mae eu botymau rhannu, gwobrau cymdeithasol, ac apiau rhannu prynu yn eich helpu i gael mwy o gyfranddaliadau cymdeithasol a all wedyn droi’n werthiannau cymdeithasol. Mae dadansoddeg AddShoppers yn eich helpu i olrhain eich enillion ar fuddsoddiad a deall pa sianeli cymdeithasol sy'n trosi. Mae AddShoppers yn cynyddu ymgysylltiad cwsmeriaid trwy integreiddio