Mae Adolygiad Cyfreithiedig neu Gyflogedig yn Adolygiad Peryglus

Cawsom drafodaeth gadarn mewn digwyddiad arweinyddiaeth ranbarthol ar gasglu adolygiadau gan fusnesau a defnyddwyr ar-lein. Roedd llawer o'r drafodaeth yn ymwneud ag adolygiadau taledig neu wobrwyo cwsmeriaid am adolygiadau. Nid wyf yn atwrnai, felly byddwn yn argymell ichi siarad â'ch un chi cyn gwrando arnaf. Mae fy safbwynt ar hyn yn syml ... peidiwch â thalu na gwobrwyo adolygiadau. Efallai eich bod yn anghytuno â mi, ond yn yr un modd ag y cafodd y diwydiant chwilio organig ei oddiweddyd gan safleoedd chwyddo ffug,