Fireside: Gwefan Podcast Syml, Gwesteio a Dadansoddeg

Rydym yn lansio podlediad rhanbarthol a recordiwyd yn ein Stiwdio Podcast Indianapolis ond nid oeddem am fynd trwy'r drafferth o adeiladu safle, cael gwesteiwr podlediad, ac yna gweithredu metrigau porthiant podlediad. Un dewis arall fyddai cynnal ar SoundCloud, ond rydym ychydig yn betrusgar ers iddynt ddod yn agos at gau i lawr - heb os, bydd yn rhaid iddynt symud eu model refeniw ac nid wyf yn siŵr beth mae hynny'n ei olygu i bawb