Swarmify: Pedwar Rheswm dros beidio â Defnyddio Ffilmiau Fideo YouTube Ar Wefan Eich Busnes

Os oes gan eich cwmni fideos proffesiynol rydych chi wedi gwario miloedd o ddoleri arnyn nhw, dylech chi gyhoeddi'r fideos ar YouTube yn llwyr er mwyn manteisio ar ganlyniadau chwilio YouTube…. gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud y gorau o'ch fideos YouTube pan fyddwch chi'n gwneud hynny. Wedi dweud hynny, ni ddylech fod yn ymgorffori fideos YouTube ar eich gwefan gorfforaethol ... am gryn ychydig o resymau: mae YouTube yn olrhain y defnydd o'r fideos hynny ar gyfer hysbysebu wedi'i dargedu. Pam fyddech chi eisiau rhannu eich

Suite Gwe Gymdeithasol: Llwyfan Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol a Adeiladwyd ar gyfer Cyhoeddwyr WordPress

Os yw'ch cwmni'n cyhoeddi a ddim yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol i hyrwyddo'r cynnwys, rydych chi wir yn colli allan ar gryn dipyn o draffig. Ac ... i gael canlyniadau gwell, gallai pob post ddefnyddio rhywfaint o optimeiddio yn seiliedig ar y platfform rydych chi'n ei ddefnyddio. Ar hyn o bryd, dim ond ychydig o opsiynau sydd ar gyfer cyhoeddi awtomataidd o'ch gwefan WordPress: Mae gan fwyafrif y llwyfannau cyhoeddi cyfryngau cymdeithasol nodwedd lle gallwch chi gyhoeddi o borthiant RSS. Yn ddewisol,

Gyrru Mwy o Arweinwyr Gyda Adeiladwr Tudalen Glanio Landingi ar gyfer WordPress

Er bod y mwyafrif o farchnatwyr yn syml yn mewnosod ffurflen ar dudalen WordPress, nid yw honno o reidrwydd yn dudalen lanio sydd wedi'i optimeiddio'n dda ac sy'n trosi'n fawr. Yn nodweddiadol mae gan dudalennau glanio sawl nodwedd a buddion cysylltiedig: Lleiafswm Gwrthdyniadau - Meddyliwch am eich tudalennau glanio fel pen y ffordd heb fawr o wrthdyniadau. Gall llywio, bariau ochr, troedynnau ac elfennau eraill dynnu sylw'ch ymwelydd. Mae adeiladwr tudalen glanio yn eich galluogi i ddarparu llwybr clir i drawsnewid heb dynnu sylw. Integreiddiadau - Fel a

Sut i Rhannu'ch Swyddi WordPress yn Awtomatig i LinkedIn gan ddefnyddio Zapier

Un o fy hoff offer ar gyfer mesur a chyhoeddi fy mhorthiant RSS neu fy mhodlediadau i'r cyfryngau cymdeithasol yw FeedPress. Yn anffodus, nid oes gan y platfform integreiddiad LinkedIn, serch hynny. Estynnais allan i weld a oeddent yn mynd i'w ychwanegu a gwnaethant ddarparu ateb arall - cyhoeddi i LinkedIn trwy Zapier. Mae Plugin WordPress Zapier i LinkedIn Zapier yn rhad ac am ddim ar gyfer llond llaw o integreiddiadau a chant o ddigwyddiadau, felly gallaf ddefnyddio'r datrysiad hwn

Sut I Wirio, Monitro, A Thrwsio Dolenni wedi'u Torri yn WordPress yn Hawdd

Martech Zone wedi mynd trwy iteriadau lluosog ers lansio yn 2005. Rydym wedi newid ein parth, wedi symud y wefan i westeiwyr newydd, ac wedi ail-frandio sawl gwaith. Bellach mae dros 5,000 o erthyglau yma gyda bron i 10,000 o sylwadau ar y wefan. Mae cadw'r wefan yn iach i'n hymwelwyr ac ar gyfer peiriannau chwilio yn yr amser hwnnw wedi bod yn dipyn o her. Un o'r heriau hynny yw monitro a chywiro cysylltiadau sydd wedi torri. Mae cysylltiadau diffygiol yn ofnadwy - nid yn unig

Anfon E-bost Trwy SMTP Yn WordPress Gyda Google Workpace a Dilysu Dau-Ffactor

Rwy'n gefnogwr enfawr o Ddilysu Dau-Ffactor (2FA) ar bob platfform rydw i'n ei redeg. Fel marchnatwr sy'n gweithio gyda chleientiaid a data cleientiaid, yn syml, ni allaf fod yn rhy ofalus ynghylch diogelwch felly mae'r cyfuniad o gyfrineiriau gwahanol ar gyfer pob safle, gan ddefnyddio Apple Keychain fel ystorfa cyfrinair, a galluogi 2FA ar bob gwasanaeth yn hanfodol. Os ydych chi'n rhedeg WordPress fel eich system rheoli cynnwys, mae'r system wedi'i ffurfweddu'n nodweddiadol i wthio negeseuon e-bost

MakeWebBetter: Adeiladu a Thyfu Eich Busnes E-Fasnach gyda WooCommerce a Hubspot

Nid oes amheuaeth am gyrhaeddiad pell Hubspot fel CRM ac platfform awtomeiddio marchnata a WordPress fel System Rheoli Cynnwys. Oherwydd ei fod yn ategyn ac ychwanegiad syml, mae WooCommerce wedi bod yn tyfu mewn poblogrwydd fel platfform e-fasnach i'w weithredu'n hawdd. Er bod WordPress wedi rhyddhau ei CRM ei hun, nid oes gan y platfform aeddfedrwydd Hubspot am ei allu i yrru'r broses i strategaethau caffael a chadw sefydliad. Cyplu fforddiadwy Hubspot o

ICanLocalize: Cyfieithu Eich Safle Busnes yn Fforddiadwy I Gyrraedd Cynulleidfaoedd Newydd

Mae fy asiantaeth yn gweithio i gynorthwyo cwmni dwyieithog sy'n gysylltiedig â gofal iechyd i adeiladu eu gwefan, ei optimeiddio i chwilio, a datblygu cyfathrebiadau marchnata i'w cleientiaid. Er bod ganddyn nhw safle WordPress braf, roedd y bobl a'i hadeiladodd yn dibynnu ar gyfieithu peiriannau ar gyfer ymwelwyr a oedd yn siarad Sbaeneg. Mae tair her gyda chyfieithiad peiriant y wefan, serch hynny: Dialect - Nid oedd y cyfieithiad peiriant Sbaeneg wedi ystyried tafodiaith Mecsicanaidd ei hymwelwyr. Terminoleg