Sut Mae Technoleg Ddigidol yn Effeithio ar y Dirwedd Greadigol

Un o'r themâu parhaus a glywaf am ddatblygiadau mewn technoleg yw y bydd yn peryglu swyddi. Er y gallai fod yn wir o fewn diwydiannau eraill, rwy'n amau ​​o ddifrif y bydd yn cael yr effaith honno o fewn marchnata. Mae marchnatwyr wedi eu gorlethu ar hyn o bryd wrth i nifer y cyfryngau a'r sianeli barhau i gynyddu tra bod adnoddau marchnata yn aros yn eu hunfan. Mae technoleg yn rhoi cyfle i awtomeiddio tasgau ailadroddus neu â llaw, gan roi mwy o amser i farchnatwyr wneud hynny

MindMapping a Chydweithio ar gyfer y Fenter

Mae ein cleient, Mindjet, wedi lansio cynnig newydd sydd wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer mentrau. Yn ogystal, fe wnaethant gyflwyno diweddariad i'w cynnyrch rheoli gwaith cydweithredol Connect - gan ddod ag integreiddiadau llawn ar draws dyfeisiau Gwe, bwrdd gwaith a symudol ar gyfer cydweithredu ar unrhyw adeg, unrhyw le (a gwefan newydd i gyd-fynd â'r atebion newydd). Mae Mindjet Connect V4 yn parhau esblygiad y cynnyrch i ddarparu profiad defnyddiwr sengl sy'n cysylltu syniadau a chynlluniau â gweithredu'r cynlluniau hynny. Defnyddwyr Mindjet Connect

Mae Quark Promote yn Cynnig Datrysiad Hybrid ar gyfer Anghenion Cyhoeddi Eich Busnes

Mae Quark wedi lansio cymhwysiad gwe hybrid sy'n ymgorffori templedi proffesiynol ynghyd â meddalwedd bwrdd gwaith newydd, Quark Promote. Mae'n fodel eithaf diddorol ... lawrlwythwch y cymhwysiad sy'n seiliedig ar Windows a gallwch chi ddechrau golygu a lanlwytho'ch deunyddiau marchnata. Ar ôl i'ch deunyddiau gael eu huwchlwytho, gallwch eu hargraffu a'u dosbarthu'n lleol trwy rwydwaith o gyhoeddwyr. Mae'r gwasanaeth yn caniatáu ichi ddylunio cardiau apwyntiad, pamffledi, cardiau busnes, cwponau, taflenni data, amlenni, taflenni, pen llythyrau a chardiau post

Beth sy'n anghywir â'ch cerdyn busnes?

Mae cardiau busnes wedi bod yn ymarfer hwyl i mi erioed. Dwi wastad wedi gwneud rhywbeth gwahanol gyda fy nghardiau busnes - yn gyntaf oedd fy nghardiau blogio gyda fy llun, yna pecynnau o PostIt Notes, ac yn fwyaf diweddar cerdyn main gyda dosbarthwr o Zazzle. Heddiw roeddwn i'n gwylio teleseminar o Alex Mandossian mewn cyfres addysg fusnes rydw i'n tanysgrifio iddi a thynnodd sylw at gyfle gwych rydw i wedi gadael iddo lithro heibio ... tri