Moz Local: Gwneud y mwyaf o'ch Presenoldeb Ar-lein Lleol Trwy Restru, Enw Da, a Rheoli Cynnig

Wrth i fwyafrif o bobl ddysgu am fusnesau lleol ar-lein a dod o hyd iddynt, mae presenoldeb cadarn ar-lein yn hanfodol. Mae gwybodaeth gywir am y busnes, lluniau o ansawdd da, y diweddariadau diweddaraf, ac ymatebion i adolygiadau yn helpu pobl i ddysgu mwy am eich busnes ac yn aml yn penderfynu a ydyn nhw'n dewis prynu gennych chi neu'ch cystadleuydd. Gall rheoli rhestru, o'i gyfuno â rheoli enw da, helpu busnesau lleol i wella eu presenoldeb a'u henw da ar-lein trwy eu galluogi i reoli rhai o'r

Ffynnon Ddeuaidd: Llwyfan Rheoli Profiad Cwsmer a Enw Da

Os ydych chi wedi gwneud unrhyw ymchwil ar hunaniaeth brand a phrofiad y cwsmer, mae'n debyg eich bod wedi sylwi ar y cysylltiad penodol sydd gan sgôr ac adolygiadau cwsmeriaid ar ymgysylltu â defnyddwyr ac ymdrechion SEO lleol i gwmnïau. Heddiw, mae mwyafrif sylweddol o ddefnyddwyr yn dibynnu'n fawr ar deimlad cwsmeriaid (hy, graddfeydd cwsmeriaid ar-lein a safleoedd adolygu) i wneud penderfyniad addysgedig ynghylch a ddylid ymgysylltu â chwmni. Mewn gwirionedd, mae llawer o ddefnyddwyr yn tueddu i gyfeirio at wefannau fel Google, Facebook ac Yelp i gael cipolwg ar y math