Beth Yw Rheoli Tagiau Menter? Pam Ddylech Chi Weithredu Rheoli Tagiau?

Gall geirfa y mae pobl yn ei defnyddio yn y diwydiant beri dryswch. Os ydych chi'n siarad am dagio gyda blogio, mae'n debyg eich bod chi'n golygu dewis termau sy'n bwysig i'r erthygl i'w dagio a'i gwneud hi'n hawdd chwilio amdanynt a dod o hyd iddyn nhw. Mae rheoli tagiau yn dechnoleg a datrysiad hollol wahanol. Yn fy marn i, rwy'n credu ei fod wedi'i enwi'n wael ... ond mae wedi dod yn derm cyffredin trwy'r diwydiant felly byddwn ni'n ei egluro! Beth yw rheoli tagiau? Tagio

Alteryx: Llwyfan Awtomeiddio'r Broses Ddadansoddol (APA)

Pan fydd fy nghwmni'n cynorthwyo ac yn gyrru teithiau trawsnewid digidol mewn cwmnïau menter, rydym yn canolbwyntio ar 3 maes allweddol - pobl, prosesau a llwyfannau. Yna byddwn yn creu gweledigaeth a map ffordd i helpu'r cwmni i awtomeiddio ac adeiladu effeithlonrwydd yn fewnol yn ogystal â thrawsnewid profiad y cwsmer yn allanol. Mae'n ymgysylltiad anodd a all gymryd misoedd, gan ymgorffori dwsinau o gyfarfodydd ag arweinyddiaeth a dadansoddiad manwl o'r data, y llwyfannau a'r integreiddiadau y mae'r busnes yn ddibynnol arnynt