PowerInbox: Llwyfan Negeseuon Aml -hannel Personol, Awtomataidd Cyflawn

Fel marchnatwyr, rydyn ni'n gwybod bod ennyn diddordeb y gynulleidfa gywir gyda'r neges gywir dros y sianel gywir yn hollbwysig, ond hefyd yn anodd dros ben. Gyda chymaint o sianeli a llwyfannau - o'r cyfryngau cymdeithasol i gyfryngau traddodiadol - mae'n anodd gwybod ble i fuddsoddi'ch ymdrechion. Ac, wrth gwrs, mae amser yn adnodd cyfyngedig - mae mwy i'w wneud bob amser (neu y gallech chi fod yn ei wneud), nag sydd o amser a staff i'w wneud. Mae cyhoeddwyr digidol yn teimlo'r pwysau hwn