Typeform: Trowch y Casgliad Data yn Brofiad Dynol

Ychydig flynyddoedd yn ôl, cwblheais arolwg ar-lein ac mewn gwirionedd nid oedd yn feichus ... roedd yn cain ac yn syml. Edrychais ar y darparwr ac roeddwn yn Typeform. Digwyddodd Typeform oherwydd bod y sylfaenwyr eisiau newid y ffordd y mae pobl yn ateb cwestiynau ar sgriniau trwy wneud y broses yn fwy dynol ac yn fwy deniadol. Ac fe weithiodd. Dewch i ni ei hwynebu ... fe wnaethon ni daro ffurflen ar-lein ac yn nodweddiadol mae'n brofiad ofnadwy. Mae dilysu yn aml yn