Composable: Cyflawni'r Addewid Personoli

Mae'r addewid o bersonoli wedi methu. Am flynyddoedd rydym wedi bod yn clywed am ei fuddion anhygoel, ac mae marchnatwyr sydd am fanteisio arno wedi prynu i mewn i atebion costus a thechnegol gymhleth, dim ond i ddarganfod yn rhy hwyr nad yw'r addewid o bersonoli fawr mwy na mwg a drychau, i'r mwyafrif. Mae'r broblem yn dechrau gyda sut mae personoli wedi'i weld. Wedi'i leoli fel datrysiad busnes, mae wedi cael ei fframio trwy'r lens o ddatrys anghenion busnes pan mewn gwirionedd

mParticle: Casglu a Chysylltu Data Cwsmeriaid Trwy APIs Diogel a SDKs

Roedd gan gleient diweddar y buom yn gweithio ag ef bensaernïaeth anodd a oedd yn cyd-fynd â rhyw ddwsin o blatfformau a hyd yn oed mwy o bwyntiau mynediad. Y canlyniad oedd tunnell o ddyblygu, materion ansawdd data, ac anhawster wrth reoli gweithrediadau pellach. Er eu bod am inni ychwanegu mwy, gwnaethom argymell eu bod yn nodi ac yn gweithredu Llwyfan Data Cwsmer (CDP) i reoli'r holl bwyntiau mewnbynnu data yn well i'w systemau, gwella eu cywirdeb data, cydymffurfio

6 Cam i Gael Llwyfan Data Cwsmer (CDP) i mewn gyda'ch C-Suite

Byddai'n hawdd tybio, yn yr oes ddychrynllyd ansicr ansicr, nad yw CxOs yn barod i wneud buddsoddiadau mawr mewn marchnata sy'n cael ei yrru gan ddata a gweithrediadau cwmnïau. Ond yn rhyfeddol, mae ganddyn nhw ddiddordeb o hyd, ac efallai oherwydd eu bod eisoes yn disgwyl dirwasgiad, ond roedd y gobaith o gael y gwobrau o ddeall bwriad ac ymddygiad cwsmeriaid yn rhy bwysig i'w anwybyddu. Mae rhai hyd yn oed yn cyflymu eu cynlluniau ar gyfer trawsnewid digidol, gyda data cwsmeriaid yn rhan ganolog o

RudderStack: Adeiladu Eich Llwyfan Data Cwsmer Eich Hun (CDP)

Mae RudderStack yn helpu timau peirianneg data i gipio mwy o werth o ddata cwsmeriaid, gyda Llwyfan Data Cwsmer (CDP) wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer datblygwyr. Mae RudderStack yn casglu data cwmni o bob pwynt cyffwrdd cwsmer - gan gynnwys systemau gwe, symudol a backend - ac yn ei anfon mewn amser real i dros 50 o gyrchfannau yn y cwmwl ac unrhyw warws data mawr. Trwy uno a dadansoddi eu data cwsmeriaid mewn ffordd sy'n ymwybodol o breifatrwydd a diogelwch, gall cwmnïau wedyn ei droi'n gamau busnes ar draws

Acquia: Beth yw Llwyfan Data Cwsmer?

Wrth i gwsmeriaid gyfathrebu a chreu trafodion â'ch busnes heddiw, mae'n mynd yn fwyfwy anodd cynnal golwg ganolog ar y cwsmer mewn amser real. Cefais gyfarfod y bore yma gyda chleient i ni a oedd yn cael yr anawsterau hyn yn unig. Roedd eu gwerthwr marchnata e-bost yn wahanol i'w platfform negeseuon symudol y tu allan i'w storfa ddata eu hunain. Roedd cwsmeriaid yn rhyngweithio ond oherwydd nad oedd y data canolog wedi'i gydamseru, roedd negeseuon weithiau'n cael eu sbarduno ar neu

Balŵns, Bubble Gum, a Martech: Pa Un nad yw'n Perthyn?

Yn wahanol i falŵns a gwm swigen, ni fydd Martech yn byrstio wrth ei ymestyn i'r hyn sy'n ymddangos fel pwynt torri. Yn lle, bydd diwydiant Martech yn parhau i symud ac ymestyn ac addasu i newid ac arloesi - yn union fel y mae wedi'i wneud dros y blynyddoedd diwethaf. Efallai y bydd yn ymddangos bod twf cyfredol y diwydiant yn anghynaladwy. Mae llawer wedi gofyn a oedd y diwydiant martech - wedi ei wrando gan fwy na 3,800 o atebion - wedi cyrraedd ei bwynt tipio. Ein hateb syml: Na, nid yw wedi gwneud hynny. Nid yw arloesi

Myth y DMP mewn Marchnata

Daeth Llwyfannau Rheoli Data (DMPs) i'r fan a'r lle ychydig flynyddoedd yn ôl ac mae llawer yn eu hystyried yn achubwr marchnata. Yma, maen nhw'n dweud, gallwn ni gael y “record euraidd” i'n cwsmeriaid. Yn y DMP, mae gwerthwyr yn addo y gallwch chi gasglu'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i gael golwg 360 gradd ar y cwsmer. Yr unig broblem - nid yw'n wir. Mae Gartner yn diffinio DMP fel Meddalwedd sy'n amlyncu data o sawl ffynhonnell