Masnach Doethach IBM: Llwyfan Dadansoddeg Gymdeithasol Uwch

Mae gwasanaethau Masnach Doethach IBM wedi esblygu ar gyfer y fenter ac yn mabwysiadu strategaethau symudol a chymdeithasol yn llawn. Nod eu Llwyfan Dadansoddeg Gymdeithasol Uwch yw gwella personoli gan ddefnyddio pŵer cyfryngau cymdeithasol a data mawr. Mae platfform dadansoddeg cymdeithasol datblygedig IBM Smarter Commerce yn cloddio ac yn cynaeafu ôl troed cymdeithasol y defnyddiwr ac yn integreiddio gwybodaeth fusnes i wasanaethu argymhellion wedi'u personoli. Mae cyfuno ôl troed cymdeithasol a pherthynas hanesyddol y defnyddiwr yn rhoi cyfle rhagfynegol i