5 Ffordd i Weithwyr Proffesiynol Cysylltiadau Cyhoeddus Wella eu Caeau

Mae personoli yn cynyddu cyfraddau trosi. Nid damcaniaeth mo hynny, profwyd effeithiolrwydd personoli drosodd a throsodd. Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus, eich trawsnewidiad yw eich gallu i gael cyhoeddiad neu ddylanwadwr i rannu stori neu ddigwyddiad eich cleient. Dim ond rhesymegol bod personoli yn cynorthwyo'r trawsnewidiad hwnnw, ond eto mae gweithwyr proffesiynol yn parhau i ddinistrio eu cysylltiadau (cofiwch ... dyna'r R mewn cysylltiadau cyhoeddus) gyda systemau a thechnegau swp a chwyth. Rydyn ni wedi ysgrifennu a rhannu sut i gyflwyno a

Gweithwyr Proffesiynol PR: Nid ydych wedi'ch eithrio rhag CAN-SPAM

Mae'r ddeddf CAN-SPAM wedi bod allan ers 2003, ac eto mae gweithwyr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus yn parhau i anfon e-byst torfol yn ddyddiol i hyrwyddo eu cleientiaid. Mae'r ddeddf CAN-SPAM yn eithaf clir, mae'n cynnwys “unrhyw neges bost electronig a'i phrif bwrpas yw hysbysebu masnachol neu hyrwyddo cynnyrch neu wasanaeth masnachol." Mae gweithwyr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus sy'n dosbarthu datganiadau i'r wasg i blogwyr yn bendant yn gymwys. Mae'r canllawiau FTC yn glir ar gyfer e-bostwyr masnachol: Dywedwch wrth y derbynwyr sut i wneud hynny