CYNLLUNIO: Diwallu Anghenion Cynllunio Rheolwyr Fideo Cymdeithasol

Mae llawer o sefydliadau yn symud gêr i gymryd agwedd fideo-gyntaf at gynnwys cymdeithasol. Pam? Mae fideo yn cynhyrchu 1200% yn fwy o gyfranddaliadau na chynnwys sy'n seiliedig ar ddelweddau a thestun. WordStream – 75 Ystadegau Marchnata Fideo syfrdanol Gall y newid hwn fod yn broffidiol i rai, ond gallai eraill gael trafferth gyda diweddariadau algorithm, yn ogystal ag aros ar ben tueddiadau mewn amgylchedd cyflym, a threfnu a rheoli cynnwys ar draws nifer o lwyfannau. Mae gormod o syniadau da wedi cael eu gadael ar ôl oherwydd yno

Whatagraph: Aml-Sianel, Monitro Data Amser Real ac Adroddiadau ar gyfer Asiantaethau a Thimau

Er bod gan bron bob platfform gwerthu a marchnata ryngwynebau adrodd, llawer ohonynt yn eithaf cadarn, nid ydynt yn darparu unrhyw fath o olwg gynhwysfawr ar eich marchnata digidol. Fel marchnatwyr, rydym yn ceisio canoli adrodd yn Analytics, ond hyd yn oed mae'n aml yn gyfyngedig i weithgaredd ar eich gwefan yn hytrach na'r holl sianeli gwahanol rydych yn gweithio ynddynt. Ac… os ydych chi erioed wedi cael y pleser o geisio adeiladu adrodd mewn platfform,

Tailwind Create: Creu, Trefnu, a Chyhoeddi Pinnau Hardd ar Pinterest

Mae Tailwind Create yn gwneud Pinterest Pins o ansawdd dylunydd yn gyflym ac yn caniatáu ichi symleiddio a gwneud y gorau o'ch holl farchnata Pinterest yn well nag erioed o'r blaen. Mewn un clic, gallwch drawsnewid eich lluniau yn ddwsinau o syniadau dylunio Pin personol. Mae'r offeryn popeth-mewn-un yn eich galluogi i greu, amserlennu a chyhoeddi Pinterest. Sut i Ddylunio gyda Tailwind Create Dyma fideo a roddodd y tîm at ei gilydd ar sut i ddefnyddio Tailwind Create. Mae Tailwind Create yn galluogi marchnatwyr Pinterest

Circleboom Cyhoeddi: Dylunio, Cynllunio, Amserlen, ac Awtomeiddio Eich Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Os ydych chi'n frand, mae'r gallu i ganoli'ch marchnata cyfryngau cymdeithasol mewn un platfform rheoli cyfryngau cymdeithasol greddfol yn hanfodol i arbed amser a defnyddio'ch strategaeth. Ymhlith y nodweddion a'r buddion mae: Rheoli aml-gyfrif - mae rheolwr aml-gyfrif Circleboom yn ei gwneud hi'n hawdd rheoli cyfrifon Twitter, Facebook, LinkedIn, Google My Business, Instagram, a Pinterest o un platfform Optimeiddio'ch swyddi - Mae cydberthynas uniongyrchol rhwng ymgysylltu â chyfryngau cymdeithasol ar ôl gyda'r dyluniad cynnwys greddfol, a

Yn frawychus ... Mae'r Fan Calan Gaeaf ar gyfartaledd yn bwriadu gwario dros $ 100 eleni!

Am y tro cyntaf erioed, bydd gwariant y pen ar gyfer Calan Gaeaf ar y brig $ 100. Eleni, bydd pob un o'r prif gategorïau gwariant - candy, addurniadau, gwisgoedd, a chardiau cyfarch yn gweld cynnydd sylweddol, nid yn unig dros niferoedd y llynedd, ond hefyd dros niferoedd gwariant 2019. Mae'r Silff, 021 Gwariant Calan Gaeaf, Gwerthu, Ystadegau a Thueddiadau Ystadegau Calan Gaeaf I fyny! Y llynedd, roedd gan lai na hanner ohonom ddiddordeb mewn dathlu Calan Gaeaf ond eleni mae gwariant yn ôl i fyny,