5 Elfennau Dylunio sy'n Gweithio'n Dda ar gyfer Trosi Symudol

Er gwaethaf cynnydd yn y defnydd o ffonau symudol, mae llawer o wefannau yn darparu profiad symudol gwael, gan orfodi darpar gwsmeriaid oddi ar y safle. Mae perchnogion busnes sydd newydd ddysgu llywio'r gofod bwrdd gwaith yn ei chael hi'n anodd trosglwyddo i ffôn symudol. Gall dod o hyd i'r esthetig cywir ar ei ben ei hun fod yn broblem. Rhaid i berchnogion busnes weithio'n galed i ddeall eu cynulleidfa darged ac adeiladu eu cynllun a'u dyluniad o amgylch personas prynwyr. Mae'n haws dweud bob amser apelio at ddarpar gwsmeriaid

9 Gwneuthurwr a Llwyfannau Infograffig Ar-lein

Mae'r diwydiant ffeithluniau'n ffrwydro a nawr rydyn ni'n gweld rhai offer newydd i helpu. Ar hyn o bryd, mae asiantaethau ffeithluniau yn codi rhwng $ 2k a $ 5k i ymchwilio, dylunio a hyrwyddo ffeithlun gwych. Bydd yr offer hyn yn gwneud datblygu eich ffeithluniau yn llawer llai costus, yn haws eu dylunio a'u cyhoeddi, ac mae rhai'n cynnwys modiwlau adrodd i weld pa mor dda y mae eich ffeithluniau'n cael eu dosbarthu a'u hyrwyddo. Mae rhai ohonyn nhw ychydig yn ifanc felly efallai y bydd yn rhaid i chi ddelio