Gwerthiant Gwerthu: Y CRM ar gyfer Busnesau Bach a Thimau Gwerthu Gwerthu B2B

Os ydych chi wedi siarad ag unrhyw arweinydd gwerthu, mae gweithredu platfform rheoli perthynas â chwsmer (CRM) yn hanfodol ... ac yn nodweddiadol mae hefyd yn gur pen. Mae buddion CRM yn llawer mwy na'r buddsoddiad a'r heriau, serch hynny, pan fydd y cynnyrch yn hawdd ei ddefnyddio (neu wedi'i addasu i'ch proses) a bod eich tîm gwerthu yn gweld y gwerth ac yn mabwysiadu ac yn trosoli'r dechnoleg. Yn yr un modd â'r mwyafrif o offer gwerthu, mae gwahaniaeth enfawr yn y nodweddion sydd eu hangen ar gyfer a

Streak: Rheoli'ch Piblinell Gwerthu yn Gmail Gyda'r CRM Sylw Llawn hwn

Ar ôl sefydlu enw da a gweithio ar fy safle bob amser, fy siarad, fy ysgrifennu, fy nghyfweliadau, a fy musnesau ... mae nifer yr ymatebion a'r camau dilynol y mae angen i mi eu gwneud yn aml yn llithro trwy'r craciau. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth fy mod wedi colli cyfleoedd gwych dim ond oherwydd na wnes i ddilyn gobaith mewn modd amserol. Y mater dan sylw, serch hynny, yw bod y gymhareb o gyffyrddiadau y mae angen i mi fynd drwyddi i ddod o hyd i'r ansawdd

Y Berthynas Rhwng Personas, Teithiau Prynwr, a Thwneli Gwerthu

Mae timau marchnata i mewn perfformiad uchel yn defnyddio personas prynwyr, yn deall teithiau prynu, ac yn monitro eu sianeli gwerthu yn agos. Rwy'n helpu i ddefnyddio gwers hyfforddi ar ymgyrchoedd marchnata digidol a phersonoliaethau prynwyr gyda chwmni rhyngwladol ar hyn o bryd a gofynnodd rhywun am eglurhad ar y tri felly rwy'n credu ei bod yn werth ei thrafod. Targedu Pwy: Personau Prynwr Ysgrifennais yn ddiweddar ar bersonasau prynwyr a pha mor hanfodol ydyn nhw i'ch ymdrechion marchnata digidol. Maent yn helpu i segmentu a thargedu eich

Freshsales: Denu, Ymgysylltu, Agos, a Meithrin Arweinwyr Ar Gyfer Eich Busnes Mewn Un Llwyfan Gwerthu

Mae mwyafrif y platfformau CRM a galluogi gwerthu yn y diwydiant yn gofyn am integreiddiadau, cydamseriadau a rheolaeth. Mae cyfradd fethu uchel wrth fabwysiadu'r offer hyn oherwydd mae'n eithaf aflonyddgar i'ch sefydliad, y rhan fwyaf o'r amser yn ei gwneud yn ofynnol i ymgynghorwyr a datblygwyr gael popeth i weithio. Heb sôn am yr amser ychwanegol sy'n ofynnol wrth fewnbynnu data ac yna ychydig neu ddim deallusrwydd na mewnwelediad i daith eich rhagolygon a'ch cwsmeriaid. Mae Freshsales yn