Sut i Gadw Eich Dyddiad Hawlfraint wedi'i Ddiweddaru'n Raglennol Ar Eich Gwefan neu'ch Siop Ar-lein

Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed yn datblygu integreiddiad Shopify ar gyfer cleient sy'n eithaf cadarn a chymhleth ... mwy i ddod ar hynny pan fyddwn yn ei gyhoeddi. Gyda’r holl ddatblygiad yr ydym yn ei wneud, roeddwn yn embaras pan oeddwn yn profi eu safle i weld bod yr hysbysiad hawlfraint yn y troedyn wedi dyddio…yn dangos y llynedd yn lle eleni. Roedd yn amryfusedd syml gan ein bod wedi codio maes mewnbwn testun i'w arddangos

CometChat: API Testun, Testun Grŵp, Llais, a Sgwrs Fideo a SDKs

P'un a ydych chi'n adeiladu cymhwysiad gwe, ap Android, neu ap iOS, mae gwella'ch platfform gyda'r gallu i'ch cwsmeriaid sgwrsio â'ch tîm mewnol yn ffordd anhygoel o wella profiad cwsmeriaid a dyfnhau ymgysylltiad â'ch sefydliad. Mae CometChat yn galluogi datblygwyr i adeiladu profiad sgwrsio dibynadwy a llawn sylw i unrhyw ap symudol neu we. Ymhlith y nodweddion mae Sgwrs Testun 1-i-1, Sgwrs Testun Grŵp, Dangosyddion Teipio a Darllen, Arwyddo Sengl (SSO), Llais a Fideo

Pwyntiau Terfyn API UPS a Chod Prawf PHP Sampl

Rydym yn gweithio gyda chleient WooCommerce ar hyn o bryd y mae ei gyfeiriad cludo UPS wedi rhoi'r gorau i weithio a chyfrifiadau costau cludo. Y mater cyntaf a nodwyd gennym oedd yr ategyn llongau UPS oedd ganddynt yn hen ffasiwn ac roedd gan y parth craidd ar gyfer y cwmni a'i datblygodd malware ... nid yw hynny byth yn arwydd da. Felly, fe brynon ni'r ategyn WooCommerce UPS gan ei fod yn cael ei gefnogi'n dda gan ddatblygwyr Woocommerce. Gyda'r wefan ddim yn dilysu cyfeiriadau nac yn integreiddio llongau, mae ein

Cyfrifo neu Ymholi Pellter Cylch Mawr Rhwng Pwyntiau Lledred a Hydred gan Ddefnyddio Fformiwla Haversine (Enghreifftiau PHP, Python, MySQL, MSSQL)

Y mis hwn rydw i wedi bod yn rhaglennu cryn dipyn yn PHP a MySQL mewn perthynas â GIS. Wrth grwydro o amgylch y rhwyd, cefais amser caled yn darganfod rhai o'r cyfrifiadau Daearyddol i ddod o hyd i'r pellter rhwng dau leoliad felly roeddwn i eisiau eu rhannu yma. Y ffordd syml o gyfrifo pellter rhwng dau bwynt yw defnyddio fformiwla Pythagorean i gyfrifo hypotenws triongl (A² + B² = C²). Dyma

Ai Cod Stiwdio Weledol yw'r Golygydd Cod OSX Gorau Ar Y Farchnad?

Bob wythnos rwy'n treulio amser gyda ffrind da i mi, Adam Small. Mae Adam yn ddatblygwr gwych ... mae wedi datblygu platfform marchnata eiddo tiriog cyfan sydd â nodweddion anhygoel - hyd yn oed dim ond ychwanegu opsiynau uniongyrchol-i-bost i'w asiantau anfon cardiau post heb orfod eu dylunio hyd yn oed! Fel fi, mae Adam wedi datblygu ar draws sbectrwm ieithoedd a llwyfannau rhaglennu. Wrth gwrs, mae'n ei wneud yn broffesiynol a phob dydd tra fy mod i'n sownd yn datblygu pob