Sut i Ddefnyddio Ffont Awesome mewn Darlunydd a Cheisiadau eraill

Roedd angen cerdyn busnes ar fy mab ar gyfer ei fusnes cynhyrchu DJ a cherddoriaeth (ydy, mae bron â chael ei Ph.D. mewn Mathemateg). Er mwyn arbed lle wrth arddangos ei holl sianeli cymdeithasol ar ei gerdyn busnes, roeddem am ddarparu rhestr lân gan ddefnyddio'r eiconau ar gyfer pob gwasanaeth. Yn hytrach na phrynu pob un o'r logos neu gasgliad o safle lluniau stoc, gwnaethom ddefnyddio Font Awesome. Mae Font Awesome yn rhoi eiconau fector graddadwy i chi sy'n gallu

Remove.bg: Tynnwch Gefndiroedd Delwedd o Headshots, People, and Objects Flawlessly gydag AI

Os nad ydych chi'n dilyn Joel Comm, gwnewch hynny. Nawr. Joel yw un o fy hoff adnoddau ar gyfer technoleg. Mae'n blwmp ac yn blaen, yn onest, ac yn hynod dryloyw. Nid oes diwrnod yn mynd heibio nad wyf yn edrych i mewn i'r hyn y mae wedi'i ddarganfod nesaf ... ac roedd heddiw yn biggy! Mae Joel yn rhoi gwybod i bawb am offeryn newydd ar-lein, remove.bg. Mae'r offeryn yn defnyddio deallusrwydd artiffisial i ddadansoddi delweddau gyda phobl ac yna'n cael gwared ar y cefndir yn gywir ac yn derfynol. Os

Ai Droplr yw'r Offeryn Rhannu Ffeiliau Gorau Ar Gael?

Box, Dropbox, Google Drive ... gyda chymaint o gleientiaid i gyd yn defnyddio gwahanol lwyfannau, mae fy ffolderau cleientiaid yn drychineb. Unwaith yr wythnos, fwy neu lai, rwy'n symud fy holl ddata cleientiaid i gyfran rhwydwaith daclus a threfnus sydd wrth gefn. Fodd bynnag, o ddydd i ddydd mae wedi bod yn drychineb ceisio dod o hyd i ffeiliau a'u hanfon ... tan nawr. Mae ein hasiantaeth bartner yn defnyddio Droplr. Yn ddoeth i gael teclyn rhannu ffeiliau arall, ni chefais fy gwerthu ar y dechrau. Fodd bynnag, dros amser

Golygydd Vecteezy: Golygydd SVG Am Ddim Ar-lein

Mae porwyr modern yn gwneud gwaith gwych yn cefnogi fformat graffeg fector graddadwy (SVG). Os ydych chi'n pendroni beth yw ystyr y gobbledygook hwnnw, dyma esboniad cyflym. Gadewch i ni ddweud bod gennych chi ddarn o bapur graff a'ch bod chi am dynnu bar i lawr y dudalen, gan lenwi 10 sgwâr. Rydych chi'n llenwi pob sgwâr yn annibynnol gyda sticer sgwâr ac yn cofnodi'r cyfesurynnau sgwâr x ac y i gofio pa rai y gwnaethoch chi eu llenwi. Rydych chi yn y bôn

Canllaw i Jargon Dylunio Graffig

Os mai chi yw'r math o farchnatwr sy'n gallu siarad jargon a strategaeth, mae'n debyg eich bod chi'n gwneud llawer iawn o waith y dyddiau hyn. Rydyn ni'n siarad â phobl TG, datblygwyr a dylunwyr ... ac yn aml mae'n rhaid i ni gyfieithu rhwng pob un ohonyn nhw! Mae Crafted yn asiantaeth ddigidol arobryn a ddatblygodd yr ffeithlun hardd hwn i helpu pobl i ddeall modelau lliw a fformatau ffeiliau. Gyda dyfeisiau modern â dwysedd delwedd lluosog a fformatau ffeiliau a chywasgu yn darparu cyflymder cydbwyso a