Pa mor bwysig yw eich llun proffil LinkedIn?

Sawl blwyddyn yn ôl, bûm mewn cynhadledd ryngwladol ac roedd ganddynt orsaf awtomataidd lle gallech osod a chael ychydig o ergydion. Roedd y canlyniadau'n syfrdanol ... roedd y wybodaeth y tu ôl i'r camera wedi ichi osod eich pen i darged, yna'r goleuo'n cael ei addasu'n awtomatig, a ffyniant ... tynnwyd y lluniau. Roeddwn i'n teimlo fel supermodel dang fe ddaethon nhw allan mor dda ... ac fe wnes i eu huwchlwytho i bob proffil ar unwaith. Ond nid fi oedd hi mewn gwirionedd.

Canva: Kickstart a Chydweithio Eich Prosiect Dylunio Nesaf

Negesodd ffrind da Chris Reed fi yn gofyn a oeddwn wedi rhoi cynnig ar Canva a dywedodd wrthyf y byddwn wrth fy modd. Mae'n hollol iawn ... Fe wnes i ei brofi am ychydig oriau a gwnaeth y dyluniadau proffesiynol roeddwn i'n gallu eu creu o fewn munudau argraff fawr arnaf! Rwy'n gefnogwr enfawr o Illustrator ac wedi ei ddefnyddio ers blynyddoedd lawer - ond rwy'n cael fy herio gan ddylunio. Credaf fy mod yn gwybod dyluniad da

Prepping Your Photos For The Web: Awgrymiadau a Thechnegau

Os ydych chi'n ysgrifennu ar gyfer blog, yn rheoli gwefan, neu'n postio i gymwysiadau rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook neu Twitter, mae'n debyg bod ffotograffiaeth yn chwarae rhan annatod o'ch llif cynnwys. Yr hyn efallai nad ydych chi'n ei wybod yw na all unrhyw faint o deipograffeg serol na dyluniad gweledol wneud iawn am ffotograffiaeth llugoer. Ar y llaw arall, bydd ffotograffiaeth siarp a byw yn gwella defnyddwyr? canfyddiad o'ch cynnwys a gwella edrychiad a theimlad cyffredinol eich