PYSGOD: Dal a Mesur Ymgysylltiad Defnyddwyr yn Eich Digwyddiad Nesaf

Mae PYSGOD yn cefnogi brandiau, trefnwyr digwyddiadau, a chynghreiriau chwaraeon, gyda system weithredu digwyddiadau sy'n galluogi casglu data defnyddwyr, yn hwyluso ymgysylltiad ffan wrth actifadu brandiau, ac yn rhoi'r gallu i gefnogwyr gasglu cynnwys, mynd i mewn i sweepstakes, a rhannu profiadau trwy'r cyfryngau cymdeithasol. P'un a yw'n casglu data ar gyfer digwyddiadau pabell fawr, yn mesur ymddygiad mynychwyr mewn digwyddiadau corfforaethol neu'n monitro ymgysylltiad defnyddwyr mewn cynhadledd, gall PYSGOD fesur ymddygiad pob ymwelydd. Mae'r dangosfwrdd adrodd PYSGOD yn darparu ar unwaith