7 Cam at Greu Fideo Marchnata Lladd

Rydyn ni'n rampio fideo wedi'i animeiddio ar gyfer un o'n cleientiaid ar hyn o bryd. Mae ganddyn nhw dunnell o ymwelwyr yn dod i'w gwefan, ond nid ydym yn gweld pobl yn glynu o gwmpas yn rhy hir. Esboniwr byr fydd yr offeryn perffaith i'w ddefnyddio i gyfleu eu cynnig gwerth a'u gwahaniaethu i ymwelwyr newydd mewn ffordd drawiadol. Mae astudiaethau’n dangos bod galw defnyddwyr am gynnwys fideo wedi cynyddu’n ddramatig, gyda 43% eisiau gweld mwy