E-Fasnach Cwsmer-Gyntaf: Datrysiadau Clyfar ar gyfer yr Un Peth Na Allwch Chi Ei Fforddio i Fynd yn Anghywir

Mae'r colyn oes pandemig tuag at e-fasnach wedi dod gyda disgwyliadau newidiol defnyddwyr. Unwaith eu bod yn werth ychwanegol, mae offrymau ar-lein bellach wedi dod yn brif bwynt cyffwrdd cleientiaid ar gyfer y mwyafrif o frandiau manwerthu. Ac fel prif dwndwr rhyngweithio cwsmeriaid, mae pwysigrwydd rhith-gefnogaeth i gwsmeriaid ar ei uchaf erioed. Mae gwasanaeth cwsmeriaid e-fasnach yn dod â heriau a phwysau newydd. Yn gyntaf, mae cwsmeriaid gartref yn treulio mwy o amser ar-lein cyn iddynt wneud eu penderfyniadau prynu. Ymchwiliodd 81% o'r ymatebwyr i'w

Composable: Cyflawni'r Addewid Personoli

Mae'r addewid o bersonoli wedi methu. Am flynyddoedd rydym wedi bod yn clywed am ei fuddion anhygoel, ac mae marchnatwyr sydd am fanteisio arno wedi prynu i mewn i atebion costus a thechnegol gymhleth, dim ond i ddarganfod yn rhy hwyr nad yw'r addewid o bersonoli fawr mwy na mwg a drychau, i'r mwyafrif. Mae'r broblem yn dechrau gyda sut mae personoli wedi'i weld. Wedi'i leoli fel datrysiad busnes, mae wedi cael ei fframio trwy'r lens o ddatrys anghenion busnes pan mewn gwirionedd

Y 3 Strategaeth Dechnoleg Uchaf ar gyfer Cyhoeddwyr yn 2021

Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anodd i gyhoeddwyr. O ystyried anhrefn COVID-19, etholiadau, a chythrwfl cymdeithasol, mae mwy o bobl wedi defnyddio mwy o newyddion ac adloniant dros y flwyddyn ddiwethaf nag erioed o'r blaen. Ond mae eu hamheuaeth o'r ffynonellau sy'n darparu'r wybodaeth honno hefyd wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed, wrth i'r llanw cynyddol o wybodaeth anghywir wthio ymddiriedaeth yn y cyfryngau cymdeithasol a hyd yn oed peiriannau chwilio i recordio isafbwyntiau. Mae gan y cyfyng-gyngor gyhoeddwyr ar draws pob genre o gynnwys sy'n ei chael hi'n anodd

Cheetah Digital: Sut i Ymgysylltu â Chwsmeriaid yn Economi'r Ymddiriedolaeth

Mae defnyddwyr wedi adeiladu wal i amddiffyn eu hunain rhag actorion gwael, ac wedi codi eu safonau ar gyfer y brandiau maen nhw'n gwario eu harian gyda nhw. Mae defnyddwyr eisiau prynu oddi wrth frandiau sydd nid yn unig yn dangos cyfrifoldeb cymdeithasol, ond sydd hefyd yn gwrando, yn gofyn am gydsyniad, ac yn cymryd eu preifatrwydd o ddifrif. Dyma a elwir yn economi ymddiriedaeth, ac mae'n rhywbeth y dylai pob brand ei gael ar flaen eu strategaeth. Cyfnewid Gwerth Gydag unigolion sy'n agored i fwy na

Data Marchnata: Yr Allwedd i Sefyll Allan yn 2021 a Thu Hwnt

Yn yr oes sydd ohoni, nid oes esgus dros beidio â gwybod i bwy i farchnata'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau, a beth mae eich cwsmeriaid ei eisiau. Gyda dyfodiad cronfeydd data marchnata a thechnoleg arall sy'n cael ei gyrru gan ddata, wedi mynd mae dyddiau marchnata heb ei gyllidebu, heb ei ddewis a generig. Persbectif Hanesyddol Byr Cyn 1995, roedd y marchnata'n cael ei wneud yn bennaf trwy'r post a hysbysebu. Ar ôl 1995, gyda dyfodiad technoleg e-bost, daeth marchnata ychydig yn fwy penodol. Mae'n

Beth yw Hacio Twf? Dyma 15 Techneg

Yn aml mae gan y term hacio arwyddocâd negyddol sy'n gysylltiedig ag ef gan ei fod yn cyfeirio at raglennu. Ond nid yw hyd yn oed pobl sy'n hacio rhaglenni bob amser yn gwneud rhywbeth anghyfreithlon neu'n achosi niwed. Weithiau mae hacio yn gar gwaith neu'n llwybr byr. Mae cymhwyso'r un rhesymeg i farchnata yn gweithio hefyd. Dyna hacio twf. Yn wreiddiol, cymhwyswyd hacio twf i fusnesau cychwynnol a oedd angen codi ymwybyddiaeth a mabwysiadu ... ond nad oedd ganddynt y gyllideb farchnata na'r adnoddau i'w wneud.

ActionIQ: Llwyfan Data Cwsmer y Genhedlaeth Nesaf I Alinio Pobl, Technoleg a Phrosesau

Os ydych chi'n gwmni menter lle rydych chi wedi dosbarthu data mewn sawl system, mae Llwyfan Data Cwsmer (CDP) bron yn anghenraid. Yn aml, mae systemau wedi'u cynllunio tuag at broses gorfforaethol fewnol neu awtomeiddio ... nid y gallu i weld gweithgaredd neu ddata ar draws taith y cwsmer. Cyn i Lwyfannau Data Cwsmer gyrraedd y farchnad, roedd yr adnoddau angenrheidiol i integreiddio llwyfannau eraill yn atal un cofnod o wirionedd lle gall unrhyw un yn y sefydliad weld y gweithgaredd o gwmpas