Peiriant Paru Harddwch: Argymhellion AI wedi'u Personoli sy'n Gyrru Gwerthiannau Harddwch Ar-lein

Ni allai unrhyw un fod wedi sylweddoli'r effaith apocalyptaidd y byddai COVID-19 yn ei chael yn ein bywydau beunyddiol a'r economi ac yn enwedig manwerthu gyda chau llawer o siopau blaenllaw ar y stryd fawr. Mae brandiau, manwerthwyr a defnyddwyr i gyd wedi ailfeddwl am ddyfodol adwerthu. Beauty Matches Engine Mae Beauty Matches Engine ™ (BME) yn ddatrysiad ar gyfer manwerthwyr harddwch, e-gynffonwyr, archfarchnadoedd, trinwyr gwallt a brandiau. Mae BME yn beiriant personoli arloesol wedi'i labelu â gwyn sy'n seiliedig ar AI ac sy'n rhagweld ac yn personoli'r cynnyrch

4 Ffyrdd Strategol i Wella'ch Cynnwys Gweledol yn 2020

Yn 2018 gwelodd tua 80% o farchnatwyr gynnwys gweledol yn eu strategaethau cyfryngau cymdeithasol. Yn yr un modd, tyfodd y defnydd o fideos bron i 57% rhwng 2017 a 2018. Rydym bellach wedi dechrau mewn cyfnod lle mae defnyddwyr eisiau cynnwys apelgar, ac maent ei eisiau yn gyflym. Yn ogystal â gwneud hynny'n bosibl, dyma pam y dylech ddefnyddio cynnwys gweledol: Hawdd ei rannu Syml i'w gofio Hwyl ac ymgysylltu Mae'n amlwg felly bod angen i chi gamu i fyny'ch gêm marchnata gweledol.

3 Dull Lleoleiddio Cynnwys Amser Real i Gynyddu Ymgysylltiad

Pan fydd pobl yn meddwl am bersonoli cynnwys, maen nhw'n meddwl am ddata personol sydd wedi'i ymgorffori yng nghyd-destun neges e-bost. Nid yw'n ymwneud â phwy yw eich darpar neu'ch cwsmer, mae hefyd yn ymwneud â ble maen nhw. Mae lleoleiddio yn gyfle enfawr i yrru gwerthiannau. Mewn gwirionedd, mae 50% o ddefnyddwyr sy'n chwilio'n lleol ar eu ffôn clyfar yn ymweld â siop o fewn diwrnod, gyda 18% yn arwain at bryniant Yn ôl ffeithlun gan Microsoft a VMob,

Adeiladu Perthynas Cwsmeriaid Cynaliadwy â Chynnwys o Safon

Canfu astudiaeth ddiweddar fod 66 y cant o ymddygiadau siopa ar-lein yn cynnwys cydran emosiynol. Mae defnyddwyr yn chwilio am gysylltiadau emosiynol, hirdymor sy'n mynd y tu hwnt i fotymau prynu a hysbysebion wedi'u targedu. Maen nhw eisiau teimlo'n hapus, hamddenol neu gyffrous wrth siopa ar-lein gyda manwerthwr. Rhaid i gwmnïau esblygu i wneud y cysylltiadau emosiynol hyn â chwsmeriaid a sefydlu teyrngarwch tymor hir sydd â dylanwad y tu hwnt i un pryniant. Prynu botymau a hysbysebion awgrymedig ar gyfryngau cymdeithasol

Boomtrain: Cudd-wybodaeth Peiriant wedi'i Adeiladu ar gyfer Marchnatwyr

Fel marchnatwyr, rydyn ni bob amser yn ceisio casglu gwybodaeth am ymddygiad ein cwsmeriaid. Boed hynny trwy ddadansoddi Google Analytics neu edrych ar batrymau trosi, mae'n dal i gymryd llawer o amser inni fynd trwy'r adroddiadau hyn a gwneud cydberthynas uniongyrchol i gael mewnwelediad gweithredadwy. Yn ddiweddar, dysgais am Boomtrain trwy LinkedIn, ac roedd yn pigo fy niddordeb. Mae Boomtrain yn helpu brand i gyfathrebu'n well â'u defnyddwyr trwy ddarparu profiadau unigol 1: 1 sy'n sbarduno ymgysylltiad dyfnach, mwy o gadw,