Sut i Adeiladu Diwylliant a Yrrir gan Ddata i Gynyddu Gwaelod eich Cwmni

Roedd gan y flwyddyn ddiwethaf oblygiadau ar draws diwydiannau, ac rydych chi'n debygol ar fin siffrwd cystadleuol. Gyda Prif Swyddogion Meddygol ac adrannau marchnata yn gwella ar ôl blwyddyn o wariant wrth gefn, gall buddsoddi'ch doleri marchnata eleni eich ail-leoli yn eich marchnad. Nawr yw'r amser i fuddsoddi yn yr atebion technoleg cywir sy'n cael eu gyrru gan ddata i ddatgloi mewnwelediadau marchnata gwell. Ddim yn ystafell fyw coblog gyda'i gilydd o ddarnau dodrefn gwahanol gyda lliwiau a ddewiswyd ymlaen llaw sy'n gwrthdaro (datrysiadau oddi ar y silff),

Beth Yw MarTech? Technoleg Marchnata: Gorffennol, Heddiw, a'r Dyfodol

Efallai y cewch chi gwtsh allan ohonof yn ysgrifennu erthygl ar MarTech ar ôl cyhoeddi dros 6,000 o erthyglau ar dechnoleg marchnata am dros 16 mlynedd (y tu hwnt i oedran y blog hwn ... roeddwn i ar blogger yn flaenorol). Rwy'n credu ei bod yn werth cyhoeddi a helpu gweithwyr busnes proffesiynol i sylweddoli'n well beth oedd MarTech, a dyfodol yr hyn a fydd. Yn gyntaf, wrth gwrs, yw bod MarTech yn bortmanteau marchnata a thechnoleg. Collais yn wych

Trawsnewid Digidol a Pwysigrwydd Integreiddio Gweledigaeth Strategol

Un o'r ychydig leininau arian o argyfwng COVID-19 i gwmnïau fu'r cyflymiad angenrheidiol o drawsnewid digidol, a brofwyd yn 2020 gan 65% o gwmnïau yn ôl Gartner. Mae wedi bod yn gyflym gan fod busnesau ledled y byd wedi rhoi hwb i'w dull. Gan fod y pandemig wedi cadw llawer o bobl i osgoi rhyngweithio wyneb yn wyneb mewn siopau a swyddfeydd, mae sefydliadau o bob math wedi bod yn ymateb i gwsmeriaid sydd â gwasanaethau digidol mwy cyfleus. Er enghraifft, cyfanwerthwyr a chwmnïau B2B

Sut y Gall Cyhoeddwyr Baratoi Stac Tech i Gyrraedd Cynulleidfa Fwyaf Dameidiog

Bydd 2021 yn ei wneud neu'n ei dorri i gyhoeddwyr. Bydd y flwyddyn i ddod yn dyblu'r pwysau ar berchnogion cyfryngau, a dim ond y chwaraewyr mwyaf selog fydd yn aros i fynd. Hysbysebu digidol fel y gwyddom ei fod yn dod i ben. Rydym yn symud i farchnad lawer mwy tameidiog, ac mae angen i gyhoeddwyr ailfeddwl am eu lle yn yr ecosystem hon. Bydd cyhoeddwyr yn wynebu heriau hanfodol gyda pherfformiad, hunaniaeth defnyddiwr, a diogelu data personol. Er mwyn

Y Stack Tech Ultimate ar gyfer Marchnatwyr Perfformio Uchel

Yn 2011, ysgrifennodd yr entrepreneur Marc Andreessen yn enwog, mae meddalwedd yn bwyta'r byd. Mewn sawl ffordd, roedd Andreessen yn iawn. Meddyliwch faint o offer meddalwedd rydych chi'n eu defnyddio bob dydd. Gall un ffôn clyfar fod â channoedd o gymwysiadau meddalwedd arno. A dyna un ddyfais fach yn eich poced. Nawr, gadewch i ni gymhwyso'r un syniad hwnnw i'r byd busnes. Gallai un cwmni ddefnyddio cannoedd, os nad miloedd, o atebion meddalwedd. O gyllid i fod yn ddynol

Y Tair Allwedd i Ddatrys Problem Technoleg Anferthol Marchnata

Yn rhy aml o lawer, daw technoleg yn bersonoliad llwyddiant. Rydw i wedi bod yn euog ohono hefyd. Mae Tech yn hawdd ei brynu ac felly, mae'n teimlo fel uwchraddiad ar unwaith! Roedd degawd cyntaf y 2000au i gyd yn ymwneud â mewnfudo, felly fe wnaethon ni rasio tuag at awtomeiddio marchnata gyda breichiau agored, mewn llwch o archebion prynu a chanllawiau diffiniol - roedden ni i ffwrdd â'n platfform newydd. Fe wnaethon ni slapio ar y bleindiau ymlaen pan ddaeth

Pa mor beryglus yw'ch Twr Tech?

Beth fyddai'r effaith pe bai'ch twr technoleg yn cwympo i'r llawr? Mae'n syniad a'm trawodd ychydig ddydd Sadwrn yn ôl gan fod fy mhlant yn chwarae rhan Jenga tra roeddwn i'n gweithio ar gyflwyniad newydd ynghylch pam y dylai marchnatwyr ailfeddwl am eu pentyrrau technoleg. Fe wnaeth fy nharo bod gan staciau technoleg a thyrau Jenga lawer yn gyffredin mewn gwirionedd. Mae Jenga, wrth gwrs, yn cael ei chwarae trwy bentyrru blociau pren tan y cyfan

Allocadia: Adeiladu, Tracio, a Mesur eich Cynlluniau Marchnata gyda Mwy o Hyder a Rheolaeth

Dau gymhlethdod yn unig yw cymhlethdod cynyddol a phwysau cynyddol i brofi effaith pam mae marchnata yn fwy heriol heddiw nag y bu erioed o'r blaen. Mae'r cyfuniad o sianeli mwy sydd ar gael, cwsmeriaid mwy gwybodus, gormodedd o ddata, a'r angen cyson i brofi cyfraniad at refeniw a nodau eraill wedi arwain at bwysau cynyddol ar farchnatwyr i ddod yn gynllunwyr mwy meddylgar a gwell stiwardiaid eu cyllidebau. Ond cyn belled â'u bod yn dal i fod yn sownd yn ceisio