Pam mai dim ond 20% o Ddarllenwyr sy'n Clicio Trwodd ar Deitl eich Erthygl

Penawdau, teitlau post, teitlau, penawdau ... beth bynnag rydych chi am eu galw, nhw yw'r ffactor pwysicaf ym mhob darn o gynnwys rydych chi'n ei gyflwyno. Pa mor bwysig? Yn ôl yr ffeithlun Quicksprout hwn, er bod 80% o bobl yn darllen pennawd, dim ond 20% o'r gynulleidfa sy'n clicio mewn gwirionedd. Mae tagiau teitl yn hanfodol i optimeiddio peiriannau chwilio ac mae penawdau yn hanfodol er mwyn rhannu'ch cynnwys ar gyfryngau cymdeithasol. Nawr eich bod chi'n gwybod bod penawdau'n bwysig, mae'n debyg eich bod chi'n pendroni beth

6 Syniadau Marchnata Cynnwys Cyllideb Isel ar gyfer Busnesau Bach

Rydych chi eisoes yn gwybod nad oes gennych chi'r gyllideb farchnata i gystadlu gyda'r “bechgyn mawr.” Ond y newyddion da yw hyn: mae byd digidol marchnata wedi cydraddoli'r maes fel erioed o'r blaen. Mae gan fusnesau bach lu o leoliadau a thactegau sy'n effeithiol ac yn gost isel. Un o'r rhain, wrth gwrs, yw marchnata cynnwys. Mewn gwirionedd, gall fod y mwyaf cost-effeithiol o'r holl strategaethau marchnata. Dyma dactegau marchnata cynnwys

Sut i Ysgrifennu Penawdau Cydio Sylw y bydd Pobl yn Clicio Trwyddynt

Penawdau yn aml yw'r peth olaf y mae cynhyrchydd cynnwys yn ei ysgrifennu, ac weithiau nid ydyn nhw'n cael y driniaeth greadigol maen nhw'n ei haeddu. Fodd bynnag, mae camgymeriadau a wneir wrth lunio penawdau yn aml yn angheuol. Bydd hyd yn oed yr ymgyrch farchnata a weithredir orau yn cael ei gwastraffu gan bennawd gwael. Gall y strategaethau cyfryngau cymdeithasol gorau, tactegau SEO, llwyfannau marchnata cynnwys, a hysbysebu talu-fesul-clic addo dim ond un peth: Byddant yn rhoi eich pennawd o flaen darpar ddarllenwyr. Ar ôl hynny, bydd pobl yn clicio ai peidio

Sut i Ysgrifennu Teitl Sy'n Gwneud Ymwelwyr Ymgysylltu

Mae gan gyhoeddiadau bob amser y budd o lapio eu penawdau a'u teitlau gyda delweddaeth neu esboniadau pwerus. Yn y byd digidol, yn aml nid yw'r moethau hynny'n bodoli. Mae cynnwys pawb yn edrych yn debyg iawn mewn Canlyniad Trydar neu Beiriant Chwilio. Rhaid inni fachu sylw darllenwyr prysur yn well na’n cystadleuwyr fel eu bod yn clicio drwodd ac yn cael y cynnwys y maent yn ei geisio. Ar gyfartaledd, mae pum gwaith cymaint o bobl yn darllen y pennawd â darllen y copi corff. Pryd

Dechreuwch ar Brofi A / B Gyda'r 7 Elfen hyn

Mae profion yn parhau i gael eu profi fel un o'r prif ffyrdd i unrhyw fusnes gynyddu barn, cliciau ac addasiadau ar eu gwefan. Dylai adeiladu strategaeth brofi ar gyfer tudalennau glanio, galw i weithredoedd ac e-bost fod ar eich amserlenni marchnata. Y newyddion da? Gellir profi bron unrhyw beth am optimeiddio! Y newyddion drwg? Gellir profi bron unrhyw beth am optimeiddio. Ond mae ein ffeithlun mwyaf newydd yn dangos ychydig o leoedd da i chi ddechrau. Neidio i mewn i A / B.