Hanes Technoleg Gwerthu

Yn ddiweddar fe wnaethom bostio Esblygiad y Gwerthwr ac yn awr rydym yn cael golwg ar sut mae technoleg gwerthu wedi galluogi datblygiadau mewn methodolegau gwerthu. O Lattice Engines Infographic, Hanes Technoleg Gwerthu: Mae gweithwyr proffesiynol gwerthu bob amser wedi cael cyfle i weithio gyda gwahanol offer, technegau a phrosesau i'w helpu i ddod yn werthwyr gwell a doethach. Roeddem o'r farn y byddai'n hwyl edrych ar y prif dechnolegau sydd wedi gadael marc

Adnoddau yn erbyn dyfeisgarwch

Digwyddais ar draws fideo o Tony Robbins yn TED a oedd yn eithaf ysbrydoledig. Roedd un o'i linellau'n wir yn wir gyda mi yn bersonol: Adnoddau yn erbyn Dyfeisgarwch Un o'r swyddi mwyaf boddhaus a gefais erioed oedd bod yn Ymgynghorydd Integreiddio ar gyfer ExactTarget. Ar y pryd, roedd gan ExactTarget ryngwyneb rhaglennu cymwysiadau eithaf cyfyngedig (API) ond roedd ein cwsmeriaid yn tyfu mewn soffistigedigrwydd ac awtomeiddio. Roedd pob diwrnod yn gyfarfod â chleient a oedd â