Nid yw CISPA yn farw

Pryd bynnag y gwelwch fil yn gweithio ei ffordd trwy'r Senedd a'r Gyngres sydd â dros hanner biliwn o ddoleri gan lobïwyr corfforaethol y tu ôl iddo, mae'n debyg y dylech edrych yn agosach arno fel dinesydd. Fel y mae wedi'i ysgrifennu, ni fydd CISPA yn ein hamddiffyn rhag seiber-fygythiadau, ond bydd yn torri ein hawl 4ydd Gwelliant i breifatrwydd. Mae'n gadael i'r llywodraeth ysbïo arnoch chi heb warant. Mae'n ei wneud fel na allwch chi hyd yn oed ddod o hyd iddo