Arweinyddiaeth Gymdeithasol: Cymdeithas Arweinyddiaeth Indiana

Roedd y bore yma yn fore anhygoel a dreuliwyd gyda Chymdeithas Arweinyddiaeth Indiana. Nid yn aml y cewch gyfle i siarad â grŵp o arweinwyr addysgol, gurus arweinyddiaeth, ac arweinwyr cymunedol. Mae llawer o bobl yn edrych at sefydliadau dinesig ac addysgol ac yn credu na fyddent byth yn cydio mewn pynciau fel Cyfryngau Cymdeithasol. Mewn arolwg o'r grŵp cyn y sesiwn: mae 90% o'r grŵp yn gyfarwydd â chyfrifiaduron. Roedd 70% o'r grŵp yn gyfarwydd