5 Ystyriaethau Wrth Ddewis Storio Cwmwl I Gwneud y mwyaf o Gydweithrediad a Chynhyrchiant

Mae'r gallu i storio ffeiliau gwerthfawr fel ffotograffau, fideos a cherddoriaeth yn ddi-dor yn y cwmwl yn obaith hudolus, yn enwedig gyda'r cof paltry (cymharol) mewn dyfeisiau symudol a chost uchel cof ychwanegol. Ond beth ddylech chi edrych amdano wrth ddewis datrysiad storio cwmwl a rhannu ffeiliau? Yma, rydym yn dadansoddi'r pum peth y dylai pawb eu hystyried cyn penderfynu ble i roi eu data. Rheolaeth - Ydw i'n rheoli? Un o

Pwysigrwydd Cydweithio Ar Gyfer Marchnatwyr Wrth Cloi

Canfu astudiaeth o farchnatwyr a Phrif Weithredwyr dros yr haf mai dim ond pump y cant oedd heb ddod o hyd i unrhyw bethau cadarnhaol i fywyd wrth gloi - ac ni ddywedodd un person ei fod wedi methu â dysgu peth yn ystod yr amser hwnnw. A chyda galw canfyddedig am weithgaredd marchnata ar ôl cau'r gwanwyn, mae'r un mor dda. Ar gyfer xPlora, asiantaeth farchnata a digidol wedi'i lleoli yn Sofia, Bwlgaria, y gallu i rannu ffeiliau dylunio