Volusion: Adeiladwr Gwefan E-Fasnach All-in-One

Mae platfform popeth-mewn-un Volusion yn ei gwneud hi'n hawdd sefydlu'ch siop mewn munudau. Mae eu platfform yn ei gwneud hi'n hawdd rhedeg eich siop, derbyn taliadau cardiau credyd, stocio eitemau neu ddiweddaru dyluniad eich gwefan. Mae eu platfform e-fasnach yn grymuso gwerthwyr i gychwyn gyda rhyngwyneb defnyddiwr gwych a nodweddion gwych. Nodweddion Adeiladwr E-Fasnach Volusion: Golygydd Siop - Addasu edrychiad a theimlad eich gwefan gyda themâu a ddyluniwyd yn broffesiynol a'n golygydd gwefan pwerus.

Ystadegau Cyfran y Farchnad PayPal A'i Hanes o Ddominyddu Prosesu Taliadau Ar-lein

Tra fy mod i'n ffan enfawr o Amazon, Affiliate Amazon, a Phrif Addict, rydw i hefyd yn hoffi PayPal. Mae gen i gyfrif credyd gwych gyda PayPal, rwy'n cael arian yn ôl ar wariant, a gallaf sefydlu taliadau amgen ar gyfer fy Ngherdyn Debyd PayPal - sy'n gyfleus iawn i'r busnes. Dim ond heddiw roeddwn i ar Sweetwater ac eisiau prynu rhai clustffonau newydd trwy PayPal. Fe'u prynais yn onest trwy Sweetwater oherwydd eu hintegreiddio Credyd PayPal.

Pwls: Cynyddu Trosiadau 10% gyda Phrawf Cymdeithasol

Mae gwefannau sy'n ychwanegu baneri prawf cymdeithasol byw yn rhoi hwb i'w cyfraddau trosi a'u hygrededd. Mae Pulse yn galluogi busnesau i ddangos hysbysiadau o bobl go iawn yn gweithredu ar eu gwefan. Mae dros 20,000 o wefannau yn defnyddio Pulse ac yn cael cynnydd trosi o 10% ar gyfartaledd. Gellir addasu lleoliad a hyd yr hysbysiadau yn llawn ac, er eu bod yn bachu sylw'r ymwelydd, nid ydynt yn tynnu sylw oddi wrth y pwrpas y mae'r ymwelydd yno ar ei gyfer. Mae'n brydferth

Gwyliwch rhag y Sgam Anfoneb Cofrestru Parth PayPal

Fel busnes, rwy'n aml yn synnu faint o daliadau sy'n dod drwodd sy'n fy synnu. Mewn byd o apiau rhad, micro-danysgrifiadau, a llu o ddulliau talu, mae'n rhaid iddo fod yn eithaf proffidiol i fod yn sgamiwr rhyngrwyd y dyddiau hyn. Anfonodd fy ffrind da, Adam, sgam anfoneb ataf y bore yma a dderbyniodd am ei CRM Eiddo Tiriog. Yn wahanol i e-bost gwe-rwydo spoofed, lle mae'r anfonwr yn ffugio'i gyfeiriad e-bost anfon, yr un hwn

Databox: Tracio Perfformiad a Darganfod Mewnwelediadau mewn Amser Real

Datrysiad dangosfwrdd yw Databox lle gallwch ddewis o blith dwsinau o integreiddiadau a adeiladwyd ymlaen llaw neu ddefnyddio eu API a'u SDKs i gydgrynhoi data o'ch holl ffynonellau data yn hawdd. Nid oes angen codio ar eu Dylunydd Databox, gyda llusgo a gollwng, addasu, a chysylltiadau ffynhonnell ddata syml. Nodweddion Databox Cynnwys: Rhybuddion - Gosod rhybuddion ar gyfer cynnydd ar fetrigau allweddol trwy wthio, e-bost, neu Slack. Templedi - mae gan Databox gannoedd o dempledi eisoes yn barod