PaySketch: Dadansoddeg ac Adrodd PayPal

Mae gennym rai cydweithwyr yn y diwydiant sy'n defnyddio PayPal ar gyfer eu holl drafodion. Mae pyrth talu a phroseswyr yn ychwanegu cryn dipyn o ffioedd ar drafodion, felly mae PayPal yn ddull syml y gellir ymddiried ynddo i gasglu ffioedd ar danysgrifiadau, lawrlwythiadau a thaliadau eraill. Wedi dweud hynny, nid y rhyngwyneb PayPal yw'r hawsaf i'w lywio - felly gall cael teclyn cudd-wybodaeth busnes a all eich helpu i fonitro, dadansoddi, casglu a rhyngweithio â'ch cwsmeriaid ddarparu