Diolch i chi!

Mae gen i gymaint i fod yn ddiolchgar am y Diolchgarwch hwn ... plant iach ac eithriadol, ffrindiau gwych, a swydd ddelfrydol. O ran fy mlog, y person sy'n ddyledus i mi fwyaf yw CHI! Dyma restr o sylwebyddion ar fy mlog (yn nhrefn nifer y sylwadau!). Eich ymgysylltiad â'r blog hwn yw'r grym y tu ôl i ansawdd y cynnwys yr wyf yn ceisio ei roi yma ddydd ar ôl dydd. Mike Schinkel modifoo

Ein Super Bowl 2012, Fersiwn 2!

Mae'r cynnydd yn parhau! Mae Pat Coyle a minnau wedi bod yn gweithio gyda'r dalent wych (Tim a Curtis) drosodd yn Innovative ar wella'r wefan sy'n ymroddedig i'r cais am Super Bowl 2012 yma yn Indianapolis. Mae'r Pwyllgor Super Bowl yn cael ei arwain gan Mark Miles, Llywydd Partneriaeth Gorfforaethol Central Indiana. Mae Mark yn gwneud gwaith eithriadol yn barod, gan fabwysiadu technolegau gwe yn rhwydd i lywio a sicrhau cefnogaeth y gymuned. Mae'r 'fersiwn' hon o

A yw Marchnata Cyfrifol yn cael ei wobrwyo?

Flynyddoedd yn ôl, ysgrifennodd Seth Godin yr ymadrodd enwog Permission Marketing ac ysgrifennodd lyfr gwych arno. Mae gen i gopi wedi'i hunangofnodi rwy'n ei drysori ac rydw i wedi prynu pob llyfr ers hynny. Mae marchnata ar sail caniatâd yn wych oherwydd bod eich cwsmer wedi rhoi ei ganiatâd i chi farchnata iddyn nhw - cytundeb dirwy. Rydw i newydd godi Economi Ddwfn: Cyfoeth Cymunedau a'r Dyfodol Gwydn gan Bill McKibben ar gais ffrind da Pat

A fyddai Blog eich Cwmni Pe bai'ch Bywyd yn dibynnu arno?

Mae yna rai pobl sy'n meddwl bod blogwyr yn cael eu hela i lawr yn ein selerau gyda blychau agored o pizza a Mountain Dew ym mhobman. Mae yna farn arall ar blogwyr efallai nad ydych chi'n ymwybodol ohoni. Mae blogwyr yn bobl gymdeithasol sy'n dyheu am gyfathrebu (a sylw weithiau!). Heddiw, cefais gyfarfod bore gwych gyda rhai Folks gan Sharp Minds. Cefais gyfle i drafod fy mhrofiadau ar flogio gyda'r grŵp a rhoi rhywfaint o fewnwelediad iddo