6 Ffordd i Weithio gyda Dylanwadwyr Heb Nawdd

Er bod llawer o bobl yn credu bod marchnata dylanwadwyr yn cael ei gadw'n unig ar gyfer cwmnïau mawr sydd ag adnoddau enfawr, gallai fod yn syndod gwybod nad oes angen cyllideb arno yn aml. Mae llawer o frandiau wedi arloesi marchnata dylanwadwyr fel y prif ffactor sy'n gyrru eu llwyddiant e-fasnach, ac mae rhai wedi gwneud hyn heb ddim cost. Mae gan ddylanwadwyr allu gwych i wella brandio cwmnïau, hygrededd, sylw yn y cyfryngau, cyfryngau cymdeithasol yn dilyn, ymweliadau â gwefannau, a gwerthiannau. Mae rhai ohonyn nhw'n cynnwys nawr