Sut Mae Is-barth Twyllodrus, Haciedig Wedi Cael Fy Mhrif Barth Mewn Trafferth gyda Google!

Pan fydd gwasanaeth newydd yn taro'r farchnad yr wyf am ei phrofi, byddaf fel arfer yn cofrestru ac yn rhoi prawf arni. Ar gyfer llawer o lwyfannau, rhan o'r gwaith llongio yw pwyntio is-barth i'w gweinydd fel y gallwch redeg y platfform ar eich is-barth. Dros y blynyddoedd, rwyf wedi ychwanegu dwsinau o is-barthau a oedd yn tynnu sylw at wahanol wasanaethau. Pe bawn i'n cael gwared ar y gwasanaeth, yn aml nid oeddwn hyd yn oed yn trafferthu glanhau'r

Beth yw TLD? Parth Lefel Uchaf wedi'i Esbonio

Os ydych chi'n dosrannu unrhyw enw parth, y parth lefel uchaf yw'r adran olaf ar ôl y dot olaf. Dyna'r lefel uchaf o fewn hierarchaeth enw parth. Felly, ar gyfer martech.zone, y TLD yw .com. Pan lansiwyd y we gyntaf yn yr Unol Daleithiau, roedd yn weddol hawdd cofio enwau parth. Roedd .com yn golygu eich bod ar safle cwmni, roedd .org yn golygu eich bod ar safle dielw, roedd .edu yn golygu eich bod chi

Y Brwyn Aur ar gyfer Parth Lefel Uchaf

Os nad ydych wedi clywed yr holl sŵn am TLDs, mae'n debyg nad ydych chi'n gwmni biliwn doler (dyna goegni). Yn bersonol, rwy’n dirmygu’r ffaith bod y Gorfforaeth Rhyngrwyd ar gyfer Enwau a Rhifau Aseiniedig (ICANN) wedi rhoi’r rhain ar werth y tu hwnt i gyrraedd unrhyw fusnes bach ar gyfartaledd. Mae'n costio $ 185,000 i wneud cais a $ 25,000 y flwyddyn i gynnal TLD wedi'i deilwra. Dyma'r tro cyntaf, yn fy marn i, gwarcheidwaid y we

Subdomains, SEO a Chanlyniadau Busnes

Dyma bwnc SEO cyffyrddus iawn (y gwnes i redeg iddo eto'r wythnos hon): Subdomains. Mae llawer o ymgynghorwyr SEO yn dirmygu is-barthau. Maent eisiau popeth mewn un lle taclus fel y gallant wneud hyrwyddiad oddi ar y safle yn hawdd a chanolbwyntio ar gael y parth hwnnw yn fwy o awdurdod. Os oes gan eich gwefan sawl parth, mae'n lluosi'r gwaith y mae'n ei gymryd. Hynny yw, os ydych chi'n mynd i gamblo ... maen nhw eisiau i chi ei gamblo ar un llaw. Dyma'r broblem ... weithiau mae'n ei wneud

Newidiwyd Parth i Marketingtechblog.com

Gallai hyn fod yn googlecide… neu blogocid, gawn ni weld. Ysgrifennais ddoe na ddylwn fod wedi defnyddio fy enw fel fy enw parth. Beth bynnag, byddwch chi'n sylwi gan ddechrau heddiw fy mod i wedi newid parth y wefan yn swyddogol o dknewmedia.com i martech.zone. Byddaf yn anfon yr URL ymlaen am y 6 mis nesaf nes bydd traffig i dknewmedia.com yn twyllo, yna byddaf yn ei ymddeol yn gyfan gwbl. Fe adawaf i chi pa mor anodd yw pontio. Gobeithio bod popeth yn mynd yn dda! Nodyn: