Beth yw cynadledda gwan yn ei gostio i chi?

Ni allaf ddweud wrthych sawl gwaith y bûm ar alwad cynhadledd a oedd yn wastraff amser llwyr. P'un a oedd yn feddalwedd glitchy, cyflwynwyr heb baratoi, neu'n drychineb sain, mae'n gwastraffu llawer o amser ac adnoddau. Ac yn sicr nid yw'n helpu pan fyddaf yn teimlo fel hyn yn digwydd mwy na 30 y cant o'r amser. Mae pob cyfarfod - ar-lein neu'n bersonol - yn fuddsoddiad y mae eich cwmni yn ei wneud mewn amser, arian ac adnoddau. P'un a yw'r buddsoddiad hwnnw'n troi

10 Awgrym i Hyrwyddo'ch Gweminar Nesaf

Yn 2013, defnyddiodd 62% o B2B weminarau i hyrwyddo eu brandiau, sydd i fyny o 42% y flwyddyn flaenorol. Yn amlwg, mae gweminarau yn ennill poblogrwydd ac maent yn gweithio fel offeryn cynhyrchu plwm, nid offeryn marchnata yn unig. Pam ddylech chi eu hymgorffori yn eich cynllun marchnata a'ch cyllideb? Oherwydd bod gweminarau yn graddio fel y fformat cynnwys uchaf wrth yrru arweinyddion cymwys. Yn ddiweddar, rwyf wedi bod yn gweithio gyda datrysiad gweminar cleient ac ymroddedig, ReadyTalk, ar rywfaint o gynnwys ar gyfer gweminar gorau

Kapost: Cydweithio, Cynhyrchu, Dosbarthu a Dadansoddi Cynnwys

Ar gyfer marchnatwyr cynnwys menter, mae Kapost yn darparu platfform sy'n cynorthwyo'ch tîm i gydweithredu a chynhyrchu cynnwys, llifoedd gwaith a dosbarthu'r cynnwys hwnnw, a dadansoddi defnydd y cynnwys. Ar gyfer diwydiannau rheoledig, mae Kapost hefyd yn ddefnyddiol wrth ddarparu trywydd archwilio ar olygiadau a chymeradwyaethau cynnwys. Dyma drosolwg: Mae Kapost yn rheoli pob cam o'r broses mewn un platfform: Strategaeth - mae Kapost yn darparu fframwaith persona lle rydych chi'n diffinio pob cam yn

3 Rheswm Rwy'n Cynnal fy Gweminar gyda ReadyTalk

Cefais fy nghyflwyno gyntaf i ReadyTalk ar ôl cael sesiwn weminar gyda GoToWebinar. Cefais 3 gwestai ar y sioe o Denver, San Francisco, a Llundain. Fe wnaeth mwy na 200 o fynychwyr cleifion a graslon hongian yno wrth i ni ddelio ag oedi clywedol a gweledol helaeth. Felly roedd angen i mi ddod o hyd i ddarparwr gyda'r seilwaith cywir i gefnogi anghenion y cyflwynydd a'r mynychwyr. Dyma lle mae ReadyTalk yn rhagori. Profiad y Cyflwynydd: Gweminar ReadyTalk