Conversica: Cysylltu, Ymgysylltu, Meithrin a Chymhwyso Gan ddefnyddio Cynorthwyydd AI

Mae Conversica yn darparu cynorthwyydd gwerthu awtomataidd wedi'i bweru gan feddalwedd deallusrwydd artiffisial. Mae'r cynorthwyydd yn gweithio yn union fel cynorthwyydd gwerthu dynol, gan estyn allan at bob un o'ch arweinwyr ac ennyn diddordeb pob un ohonynt mewn sgwrs ddynol. Mae pobl wrth eu boddau oherwydd bod y cynorthwyydd yn bersonadwy, yn gyfeillgar ac yn ymatebol, gan eu cysylltu'n gyflym â bod dynol a all helpu. Rydyn ni mewn gwanwyn AI. Rwy'n credu y bydd y chwyldro mewn gwyddoniaeth data yn sylfaenol i bob cwmni

Sigstr: Creu, Defnyddio, a Mesur Eich Ymgyrchoedd Llofnod E-bost

Mae pob e-bost sy'n cael ei anfon o'ch blwch derbyn yn gyfle marchnata. Wrth i ni anfon ein cylchlythyr allan at dunnell o danysgrifwyr, rydym hefyd yn anfon 20,000 o negeseuon e-bost eraill mewn cyfathrebu dyddiol yn ôl ac ymlaen rhwng staff, cleientiaid, rhagolygon, a gweithwyr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus. Mae gofyn i bawb ychwanegu baner i hyrwyddo papur gwyn neu weminar sydd ar ddod yn nodweddiadol yn mynd drosodd heb fawr o lwyddiant. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn anwybyddu'r cais yn unig, mae eraill yn llanastr y ddolen,

Chartio: Archwilio Data yn Seiliedig ar y Cwmwl, Siartiau a Dangosfyrddau Rhyngweithiol

Ychydig o ddangosfwrdd sy'n datrys y gallu i gysylltu â bron popeth, ond mae Chartio yn gwneud gwaith gwych gyda rhyngwyneb defnyddiwr sy'n hawdd neidio iddo. Gall busnesau gysylltu, archwilio, trawsnewid a delweddu o bron unrhyw ffynhonnell ddata. Gyda chymaint o ffynonellau data ac ymgyrchoedd marchnata gwahanol, mae'n anodd i farchnatwyr gael golwg lawn ar gylch bywyd cwsmer, ei briodoli a'i effaith gyffredinol ar refeniw. Chartio Trwy gysylltu â phawb

CoffeeSender: Anfonwch Gerdyn Rhodd Starbucks gydag Un Clic

Heblaw am fy wlser, pwy sydd ddim yn caru Starbucks? Rydyn ni wedi ysgrifennu o'r blaen weithiau weithiau mai'r pethau bach rydych chi'n eu gwneud sy'n cael yr effaith fwyaf. Gan na allwch droi o gwmpas yn y mwyafrif o gymunedau heb weld Starbucks, ac mae Starbucks yn weddol gyfystyr â chyfarfodydd busnes, mae'n ymddangos yn rhesymegol yn unig y dylech gael ap wedi'i integreiddio â'ch CRM lle gallwch chi gychwyn Cerdyn eGift Starbucks® $ 5 trwy e-bost. Mae CoffeeSender yn app sy'n caniatáu

Marchnata Meddalwedd Awtomeiddio: Chwaraewyr a Chaffaeliadau Allweddol

Dros 142,000 o fusnesau yn defnyddio meddalwedd awtomeiddio marchnata. Y 3 rheswm gorau yw cynyddu arweinwyr cymwys, cynyddu cynhyrchiant gwerthu, a gostyngiad mewn marchnata uwchben. Mae'r diwydiant awtomeiddio marchnata wedi tyfu o $ 225 miliwn i dros $ 1.65 biliwn yn ystod y 5 mlynedd diwethaf Mae'r ffeithlun canlynol o Marketing Automation Insider yn manylu ar esblygiad meddalwedd awtomeiddio marchnata o Unica dros ddegawd yn ôl trwy gaffaeliadau gwerth $ 5.5 biliwn sydd wedi dod â ni i'r

Gwerthu a Marchnata: The Original Game of Thrones

Mae hwn yn ffeithlun gwych gan dîm Pardot ar sefydliadau lle mae gwerthu a marchnata yn ei chael hi'n anodd alinio eu hunain. Fel ymgynghorydd marchnata, rydyn ni wedi cael trafferth gyda sefydliadau sy'n cael eu gyrru gan werthiannau hefyd. Un mater allweddol yw bod sefydliadau sy'n cael eu gyrru gan werthiannau yn aml yn cymhwyso'r un disgwyliadau ag sydd ganddynt ar gyfer eu tîm gwerthu i'r tîm marchnata. Rydyn ni'n cael ein cyflogi gan sefydliadau sy'n cael eu gyrru gan werthiannau oherwydd eu bod nhw'n sylweddoli nad yw eu brand wedi adeiladu ymwybyddiaeth, awdurdod ac ymddiriedaeth ar-lein a bod eu gwerthiant

14 o wahanol dermau a ddefnyddir ar draws llwyfannau awtomeiddio marchnata

Nid wyf yn siŵr pam mae marchnatwyr bob amser yn teimlo gorfodaeth i lunio eu terminoleg eu hunain ar gyfer bron popeth ... ond rydyn ni'n gwneud hynny. Er bod gan lwyfannau awtomeiddio marchnata nodweddion eithaf cyson, mae pob un o'r darparwyr awtomeiddio marchnata mwyaf poblogaidd yn galw pob nodwedd yn rhywbeth gwahanol. Os ydych chi'n gwerthuso llwyfannau, gallai hyn beri cryn ddryswch wrth ichi edrych ar nodweddion un dros y llall pan mewn gonestrwydd, mae'r un nodweddion i gyd yn bresennol. Weithiau, mae'n swnio fel

Buddion Marchnata a Gwerthu Awtomeiddio Marchnata

Yn ôl CSO Insights, mae gan gwmnïau sydd ag arferion cynhyrchu plwm a rheoli aeddfed gyfradd cyflawni cwota gwerthiant 9.3% yn uwch. Dyma lle mae llwyfannau awtomeiddio gwerthu fel ein noddwyr yn Salesvue wedi cael effaith ddramatig ar wella adroddiadau ac effeithlonrwydd timau sy'n defnyddio Salesforce - gan ddarparu datrysiad awtomeiddio piblinell. Fodd bynnag, nid awtomeiddio gwerthiant yn unig sy'n cynorthwyo cynrychiolwyr gwerthu i ddod yn fwy cynhyrchiol ac effeithlon. Er gwaethaf cael ei farchnata am flynyddoedd fel