Syncari: Uno a Rheoli Data Traws-Swyddogaethol, Awtomeiddio Llifoedd Gwaith a Dosbarthu Mewnwelediadau dibynadwy ym mhobman.

Mae cwmnïau'n boddi mewn data sy'n cronni yn eu CRM, awtomeiddio marchnata, ERP, a ffynonellau data cwmwl eraill. Pan na all timau gweithredu hanfodol gytuno ar ba ddata sy'n cynrychioli'r gwir, mae perfformiad yn cael ei fygu ac mae'n anoddach cyrraedd nodau refeniw. Mae Syncari eisiau gwneud bywyd yn haws i bobl sy'n gweithio ym maes marchnata, cwmnïau gwerthu, a gweithwyr refeniw sy'n ei chael hi'n anodd yn barhaus gyda data yn llwyddo i gyflawni eu hamcanion. Mae Syncari yn cymryd ffres

Glanhau Rhestr Cyfeiriadau E-bost: Pam Mae Angen Hylendid E-bost A Sut I Ddewis Gwasanaeth

Mae marchnata e-bost yn gamp gwaed. Yn yr 20 mlynedd diwethaf, yr unig beth sydd wedi newid gydag e-bost yw bod anfonwyr e-bost da yn parhau i gael eu cosbi fwy a mwy gan ddarparwyr gwasanaeth e-bost. Er y gallai ISPs ac ESPs gydlynu'n llwyr pe byddent am wneud hynny, nid ydynt yn gwneud hynny. Canlyniad hyn yw bod perthynas wrthwynebus rhwng y ddau. Mae Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) yn blocio Darparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs) ... ac yna mae ESPs yn cael eu gorfodi i rwystro

Chili Piper: Ailddyfeisio Amserlennu, Calendr A Mewnflwch Eich Tîm Gwerthu

Datrysiad amserlennu awtomataidd yw Chili Piper sy'n caniatáu ichi gymhwyso ar unwaith, llwybr, a chyfarfodydd gwerthu llyfrau gydag i mewn yn arwain yr eiliad y maent yn trosi ar eich gwefan. Sut mae Chili Piper yn Helpu Timau Gwerthu Dim taenlenni dosbarthu plwm mwy dryslyd, dim mwy o negeseuon e-bost yn ôl ac ymlaen a negeseuon llais dim ond i drefnu cyfarfod, a dim mwy o gyfleoedd coll oherwydd dilyniant araf. Nodweddion Pibydd Chili Cynhwyswch Mae Chili Piper yn darparu profiad amserlennu gwell i'ch rhagolygon ar gyfer

Mediafly: Galluogi Gwerthu Diwedd-i-Ddiwedd a Rheoli Cynnwys

Rhannodd Carson Conent, Prif Swyddog Gweithredol Mediafly, erthygl wych a atebodd y cwestiwn, What Is Sales Engagement? o ran nodi a dod o hyd i blatfform ymgysylltu â gwerthiant. Y diffiniad o Ymgysylltu â Gwerthu yw: Proses strategol, barhaus sy'n arfogi'r holl weithwyr sy'n wynebu cleientiaid i gael sgwrs werthfawr yn gyson ac yn systematig gyda'r set gywir o randdeiliaid cwsmeriaid ar bob cam o gylch bywyd datrys problemau'r cwsmer i wneud y gorau. dychweliad

Sendoso: Cymell Ymgysylltu, Caffael a Chadw gyda'r Post Uniongyrchol

Pan oeddwn i'n gweithio ar blatfform SaaS mawr, un ffordd effeithiol yr oeddem ni'n arfer symud taith y cwsmer ymlaen oedd trwy anfon anrheg unigryw a gwerthfawr i'n cwsmeriaid targed. Er bod y gost fesul trafodiad yn ddrud, cafodd y buddsoddiad elw anhygoel ar fuddsoddiad. Gyda theithio busnes i lawr a digwyddiadau wedi'u canslo, mae gan farchnatwyr rai opsiynau cyfyngedig i gyrraedd eu rhagolygon. Heb sôn am y ffaith bod cwmnïau'n gyrru mwy o sŵn drwodd